Zapiain leinuari buruzko dokumentuak
[1]
Erreferentzia: 377
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 2000
Ezaugarriak: 2000. Hernaniko Udal Artxiboan dauden Altzari buruzko dokumentuen zerrenda. 1 or.
Oharrak: Badator (Irargi) datu-basetik hartua. Datak: 1555-1775.
[2]
Erreferentzia: 961
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1611
Ezaugarriak: 1611. Donostiako auzokideak diren Sebastan de Zapiain-ek eta beste batzuek eskatuta, Altzako auzokideak diren Juan Ramus de la Parada eta haren emaztearen aurka egindako probantza. 34 or.
Oharrak: Donostiako Mateo errota Rodas-eko Komendadoreena zela esaten da
[3]
Erreferentzia: 2240
Dokumentu mota: Argazkia       Data: 1987
Ezaugarriak: Zapin baserria. 1987. Kolorez. 15,5 x 10 cm.
Oharrak: Zapiain, Zapirain
[4]
Erreferentzia: 2541
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1523-05-5
Ezaugarriak: 1523. Altzako unibertsitateak Migel Ochoa de Olazabal-en aurka jarritako auzia, Arnaobidao baserriaren nagusia, derramen ordainketa dela eta. 6 or.
Oharrak: Valladolideko Erret Kantzelaritzako Artxiboa. Testu oso interesgarria derramei buruzkoa baita eta horiek nola banatzen ziren esaten da, eta gai horri buruz Altzaren eta Donostiaren ikuspegien artean zegoen ezberdintasuna Berra, Juan de. Carbuera, Juan Martínez de la. Miraballes, Pedro de. Olazabal, Miguel Otxoa de. Zapiain, Juanes de.
[5]
Erreferentzia: 2616
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1743-04-03
Ezaugarriak: 1743. Errenteriako mendi-guardak diren Matias del Puerto-k eta Domingo de Elizondo-k, Bordazar baserriko maizterra den Juan de Zapirain-ek Altzan egin zuen garo-korden salmenta salatzen dute. 1 or.
[6]
Erreferentzia: 2770
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1576-10-8
Ezaugarriak: 1576. Domingo de Vitoria-ren, Hernialdek auzokidea, eta Joanes de Zapiain-en, Altzako auzokidea, arteko akordioa, erdibana bi behi eta bi txekor edukitzeko. 3 or.
Oharrak: Zapiainek tasatutako 18 dukaten erdia aurreneko irabaziekin ordainduko ditu. Iraupena: 4 urte
[7]
Erreferentzia: 2771
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1633-05-8
Ezaugarriak: 1633. Sebastian de Zapiain-en testamentua, Donostiako auzokidea. 7 or.
Oharrak: Gurasoak: Santiago Zapiain eta Maria Anton Ureta. Pasaiako portutik Sevillara joango da, Juan Nuñez lezoarraren eta Pedro Ureta donostiarraren itsasontzian, eta okerrena gertatzearen beldur, testamentua egiten du. Elizkizunak San Bizente elizan egitea agintzen du, eta Donostian hil ezkero, bere gurasoek eliza horretan daukaten hilobian lurperatzea ere agintzen du. Amabirjinaren eta santuen ohorez hainbat meza egin ditzaten. Bere zorrak aitortzen ditu, besteak beste Antonio de Oquendo almirantearen neskame bati zor dizkion 8 erreal. Berari zor dizkiotena: "Pira" izeneko itsasontziagatik, korsoan ibilitakoa, bi itsasontzi holandarretik hartutakoak, bere anaiak Diegok, apaiza, har ditzala. Beste anai-arrebak dira: Maria Juan, Maria Gomez eta Ursula de Zapiain. Azken biak gurasoen oinordekoak izendatuak izan ziren. Berak bere amarengandik lejitimaren zati bat jaso zuen, jasotako kopuruen ordain-agiria berriro emanez. testamentu-betearazlea: Pedro de Ureta, osaba. Oinordekoa: bere anaia Diego. Lekukoak: Joanes Orbia, Juanes San Miguel, Pedro de Laboa, Domingo Arriaga eta Francisco de la Carbuera, Pasaiako auzokideak
[8]
Erreferentzia: 2772
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1633-05-8
Ezaugarriak: 1633. Donostiako auzokidea den Sebastian de Zapiain-en ahalorde agiria, apaiza den bere anaia Diego de Zapiain-en alde. 2 or.
Oharrak: Santiago de Zapiain eta Mari Anton de Urreta-ren semea, ahalmen-agiria ematen du bere gurasoen heriotzagatik dagozkion ondareak jasotzeko. Bere anaiak 200 erreal utzi dizkiola esaten du, Sevillarako bidaia prestatzeko. Era berean, korsoan aritu zirenean arrapatu zituzten bi itsasontzi holandarretatik berari dagokiona kobratzeko. Lekukoak: Pedro Laboa, Domingo Arriaga eta Juanes de Arba, Donostiako auzokideak
[9]
Erreferentzia: 2807
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1640-09-01
Ezaugarriak: 1640. Joanes de Zapiain-ek, bere anaia Pedro-ren zaintzailea, bere burua behartzen du Juan Martinez de Iturgoien-i 85 dukat eta 4 ereal ordaintzera. Donostiako auzokideak. 2 or.
Oharrak: Hiru soinekoengatik, horietako bi bere bi morroientzako eta hirugarrena Pedro de Zapiain-entzat. Lekukoak: Joan de Atienza, Fermín de Garro eta Francisco de Arenas. Pedro de Zapiain-ek sinatu zuen haren izenean
[10]
Erreferentzia: 2811
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1645-05-13
Ezaugarriak: 1645. Joanes de Zapiain-ek eta bere emaztea Joana Aginaga-k, Altzako Zapiain oinetxeko nagusia, 10 dukat eta 3 errealen balioa duen ordainketa agiria ematen dio Joanes de Yeramendi-ri. 2 or.
Oharrak: Marina de Etxeberria amaginarreba da aurreko zazpi urteetan 10 dukat horiek jaso behar zituena. Lekukoak: Domingo de Anutesarobe, Esteban de Etxeberria eta Martin de Lasa, Astigarragako auzokideak
[11]
Erreferentzia: 2929
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1647-01-6
Ezaugarriak: 1647. Sebastian de Lizardi-k, Donostiako auzokidea, 74 errealengatik bere burua behartzen du Astigarragako auzokidea den Pedro de Zapiain-en alde. 4 or.
[12]
Erreferentzia: 3598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1755
Ezaugarriak: 1755. Altzako apaiza den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka idatzitako paper anonimoren inguruan egindako ikerketa batzuen autoak. 78 or.
Oharrak: Jose de Arzak salatzen dute, paperaren autore edo bultzatzaile gisa. Ikus MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., “Altzako gizarte tirabirak XVIII. mendean. Gatazka horizontala eta gatazka bertikala”, In Altza, Hautsa Kenduz VII (2003), 12-13 orr.. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 101, 97 r. - 100 r.. Altzako etxeak eta baserriak
[13]
Erreferentzia: 3748
Dokumentu mota: Separata       Data: 2002
Ezaugarriak: Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad horizontal y conflictividad vertical / Altzako Historia Mintegia, David Zapirain. In: B.E.H.S.S., 36. Donostia: Fundación Kutxa, 2002 (475-489)
Oharrak: Historia. Jose Arzak. Santiago Larreandia. Martín Berraondo. Juan Angel Arzak-Parada. Francisco Xavier Zaldua.
[14]
Erreferentzia: 3955
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1745-07-28
Ezaugarriak: 1745. Altzako auzokidea eta Iparragirre baserriko jabea den Juan Bautista de Zapiain-ek otea mozteko baimena eskatzen du. 1 or.
Oharrak: Ordurarte Magdalena Sierra edo San Marcos Larrea izeneko lekuan otea mozten zuen Errenteriako udalaren baimenez
[15]
Erreferentzia: 8868
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1763-02-13
Ezaugarriak: Zentsu baten fundazioa. Juan Bauptista Zapiain eta M. Josepha Arrieta senar-emazteak, Altzako auzokideak, zordun nagusiak. Santiago Arrieta eta haren emaztea Maria Theresa Ibarburu fidatzaileak, Altzako auzokideak
Oharrak: Zordunek Iparragirre etxea hipotekatzen dute eta baita haien errota Albernat izenekoa, Altza Herrian. Fidatzaileek Casanova baserria eta horren ondasunak. Frantzisko Gaztañaga Usurbilgo eskribaua
[16]
Erreferentzia: 8872
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1833
Ezaugarriak: Casanao etxearen gain dauden zentsuen zerrenda
Oharrak: Bergara, 1739-10-13: Jose Ibarburuk Casanao etxearen kontra; Manuel Goizuetaren eta emaztearen kapitala, Magdalena Goizuetaren gurasoak. Astigarraga: Casanao etxearen kontra eta Errenteriarko komentuko Gabriela San Agustin Zapiain mojaren alde, bere osaba Agustin Zapiainen bitartez. Hernani: Casanao eta Bordandia etxeen kontra eta Hernaniko kabildoaren alde, Fermin Sasoetak sortua. Hernani: Iparragirre baserriaren kontra, Hernaniko Fermin Sasoetaren alde. Agustin Arrieta fidatzaile. Donostia: Pedro Ibarbururen eta bere suhia Santiago Arrietaren ondareen kontra, Donostiako Santa Teresa komunitatearen alde. Pasaia: Casanao etxearen kontra eta Pasaiako kabildoaren alde. Lezo: Casanao eta Amoreder etxeen kontra Lezoko kabildoaren alde, Frantzisko Apaizetxeak 1744ko martxoaren 13an sortu, Domingo Etxeberriak erdizka hartua eta Amoreder Jose Ibarbururekin. Agustin Arrietaren zorra 1834n. Usurbil: Casanao etxearen kontra Migel Urdaiagak sortua Usurbilko organoaren mantentzerako. Tolosa: Casanao etxearen kontra Jose Argaia Tolosako auzokidaren alde. Altza: Casanao etxearen kontra, Antonio Adurizek sortutako oroitzapen baten alde Altzako parrokian Paduako San Antonioren egunen
[17]
Erreferentzia: 8874
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1738-09-24
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak andereak sortarazi zuen matutiak mezaren aldeko zentsuen zerrenda, Martzial Ibarburu Arzak egungo kapilauak sinatuta
Oharrak: Joseph Pikabeak Urnietako Agirre etxearen gainean. Urnieta: Juan Barkaiztegi Portxea etxeko jabeak zentsu bat dauka Juan Lopez Aizpuruak sortua, beste bat Antonio Azkonobietak eta Juan Barkaiztegik sortua. Andoain: Esteban Berrido Arizmendi etxearen jabeak Maria Martinez Arizmendi alargunak eta haren semea Domingo Berridok eta fidatzaile Martin Arriaga. Hernaniko auzokideak izan ziren Thomas de la Morak eta Juana Orkotak beste bat daukate Martin Arrua, Maria Josepha Ogilarrua, Migel Zapiainen oinordekoak eta Phelipe Zapiainen amaren alde
[18]
Erreferentzia: 9589
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: Transkripzioa: Berwick-eko dukeak Donostiaren setioan egindako kalteak ebaluatzeko ahalmen ordea. / (7 pp.)
Oharrak: Irungo Udal Artxiboa, E-5-III, 1,1 Argitaratua: TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: San Sebastián 1719: Asedio del duque de Berwick. Dr. Camino, 2002, 193-206 orr.. Acular, Aduriz, Aguinaga, Aienas, Alamulia, Alapunta, Algarve, Amoeder (Amoreder, Amueder), Araneder, Aingelu, Antondegui, Arancivia, Arteaga, Artolategui, Arzaque, Arzaquechiqui, Arriaga, Arroa, Avernat, Bagoia, Beraculla, Berra, Bonasategui, Borda, Campichos, Candelamar, Casanova, Casares, Castillun, Catalinchorena, Chapinarena, Chavalorena, Chipres, Churdinarena, Darieta, Echeverri, Elizondo, Retiro, Escalantegui, Estibao, Federorena, Galantarena, Garbera de Yusso, Garcitegui, Garrotegui, Gaztelurena, Gomeztegui, Guardaplata, Hernavide, Huba, Iglesia San Marcial, Illarradi, Illumbe, Inchaurrondo, Iparraguirre, Irasmorenea, Ituios (Estibaus), Juanachorenacoao, Juanarena, Julianmas, Laduras, Laterorena, Larrachorena,Larrachau, Larrerdia, Lazunenea, Lizarrategui, Madachocoa, Marijuandegui, Martiategui, Martillun, Martín Bona, Marus, Mateo, Miracruz, Miraflores, Miranda de Yusso, Mirandaburu, Miravalles, Miravarqueras, Molinao, Moneda, Ochoqui, Osto berde, Pampin, Parada, Pirotegui, Placencia, Portuza, Salinas, San Matet, Sanderdegui, Sius, Siustegui,Sivilia, Sivili, Sornozo, Sustoi chiqui, Tomasenea, Polero o Torrea, Trencher, Uviera, Venta de Herrera, Visason, Zapirain, Zasueta, Zubimusu. Altzako etxeak eta baserriak
[19]
Erreferentzia: 11491
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1896
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1896 (2013)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Oihalgintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.106 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román). Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (Juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Cafés.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Astesusuinzarra (sic) (José María). Herrerías y cerrajerías.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[20]
Erreferentzia: 11497
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1902
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1902 (1527)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- ZUMALACÁRREGUI (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herreros.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[21]
Erreferentzia: 11498
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1903
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1903 (1789)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.103 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herreros.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[22]
Erreferentzia: 11499
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1905
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1905 (2013)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.103 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (Juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herrerías y cerrajerías.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[23]
Erreferentzia: 16570
Dokumentu mota: Argazkia       Data: 1700-1800
Ezaugarriak: Ignacio Esteban Sapiain Perez de los Rios y Borcosque
Oharrak: Luis de Sapiain-en biloba, Txileko Atacaman dagoen San Francisco de la Selva hiriaren sortzailetako bat, gaur egun Copiapó. Zapiain
es | eu
Zapiain leinuari buruzko dokumentuak
[1]
Erreferentzia: 377
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 2000
Ezaugarriak: 2000. Hernaniko Udal Artxiboan dauden Altzari buruzko dokumentuen zerrenda. 1 or.
Oharrak: Badator (Irargi) datu-basetik hartua. Datak: 1555-1775.
[2]
Erreferentzia: 961
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1611
Ezaugarriak: 1611. Donostiako auzokideak diren Sebastan de Zapiain-ek eta beste batzuek eskatuta, Altzako auzokideak diren Juan Ramus de la Parada eta haren emaztearen aurka egindako probantza. 34 or.
Oharrak: Donostiako Mateo errota Rodas-eko Komendadoreena zela esaten da
[3]
Erreferentzia: 2240
Dokumentu mota: Argazkia       Data: 1987
Ezaugarriak: Zapin baserria. 1987. Kolorez. 15,5 x 10 cm.
Oharrak: Zapiain, Zapirain
[4]
Erreferentzia: 2541
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1523-05-5
Ezaugarriak: 1523. Altzako unibertsitateak Migel Ochoa de Olazabal-en aurka jarritako auzia, Arnaobidao baserriaren nagusia, derramen ordainketa dela eta. 6 or.
Oharrak: Valladolideko Erret Kantzelaritzako Artxiboa. Testu oso interesgarria derramei buruzkoa baita eta horiek nola banatzen ziren esaten da, eta gai horri buruz Altzaren eta Donostiaren ikuspegien artean zegoen ezberdintasuna Berra, Juan de. Carbuera, Juan Martínez de la. Miraballes, Pedro de. Olazabal, Miguel Otxoa de. Zapiain, Juanes de.
[5]
Erreferentzia: 2616
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1743-04-03
Ezaugarriak: 1743. Errenteriako mendi-guardak diren Matias del Puerto-k eta Domingo de Elizondo-k, Bordazar baserriko maizterra den Juan de Zapirain-ek Altzan egin zuen garo-korden salmenta salatzen dute. 1 or.
[6]
Erreferentzia: 2770
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1576-10-8
Ezaugarriak: 1576. Domingo de Vitoria-ren, Hernialdek auzokidea, eta Joanes de Zapiain-en, Altzako auzokidea, arteko akordioa, erdibana bi behi eta bi txekor edukitzeko. 3 or.
Oharrak: Zapiainek tasatutako 18 dukaten erdia aurreneko irabaziekin ordainduko ditu. Iraupena: 4 urte
[7]
Erreferentzia: 2771
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1633-05-8
Ezaugarriak: 1633. Sebastian de Zapiain-en testamentua, Donostiako auzokidea. 7 or.
Oharrak: Gurasoak: Santiago Zapiain eta Maria Anton Ureta. Pasaiako portutik Sevillara joango da, Juan Nuñez lezoarraren eta Pedro Ureta donostiarraren itsasontzian, eta okerrena gertatzearen beldur, testamentua egiten du. Elizkizunak San Bizente elizan egitea agintzen du, eta Donostian hil ezkero, bere gurasoek eliza horretan daukaten hilobian lurperatzea ere agintzen du. Amabirjinaren eta santuen ohorez hainbat meza egin ditzaten. Bere zorrak aitortzen ditu, besteak beste Antonio de Oquendo almirantearen neskame bati zor dizkion 8 erreal. Berari zor dizkiotena: "Pira" izeneko itsasontziagatik, korsoan ibilitakoa, bi itsasontzi holandarretik hartutakoak, bere anaiak Diegok, apaiza, har ditzala. Beste anai-arrebak dira: Maria Juan, Maria Gomez eta Ursula de Zapiain. Azken biak gurasoen oinordekoak izendatuak izan ziren. Berak bere amarengandik lejitimaren zati bat jaso zuen, jasotako kopuruen ordain-agiria berriro emanez. testamentu-betearazlea: Pedro de Ureta, osaba. Oinordekoa: bere anaia Diego. Lekukoak: Joanes Orbia, Juanes San Miguel, Pedro de Laboa, Domingo Arriaga eta Francisco de la Carbuera, Pasaiako auzokideak
[8]
Erreferentzia: 2772
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1633-05-8
Ezaugarriak: 1633. Donostiako auzokidea den Sebastian de Zapiain-en ahalorde agiria, apaiza den bere anaia Diego de Zapiain-en alde. 2 or.
Oharrak: Santiago de Zapiain eta Mari Anton de Urreta-ren semea, ahalmen-agiria ematen du bere gurasoen heriotzagatik dagozkion ondareak jasotzeko. Bere anaiak 200 erreal utzi dizkiola esaten du, Sevillarako bidaia prestatzeko. Era berean, korsoan aritu zirenean arrapatu zituzten bi itsasontzi holandarretatik berari dagokiona kobratzeko. Lekukoak: Pedro Laboa, Domingo Arriaga eta Juanes de Arba, Donostiako auzokideak
[9]
Erreferentzia: 2807
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1640-09-01
Ezaugarriak: 1640. Joanes de Zapiain-ek, bere anaia Pedro-ren zaintzailea, bere burua behartzen du Juan Martinez de Iturgoien-i 85 dukat eta 4 ereal ordaintzera. Donostiako auzokideak. 2 or.
Oharrak: Hiru soinekoengatik, horietako bi bere bi morroientzako eta hirugarrena Pedro de Zapiain-entzat. Lekukoak: Joan de Atienza, Fermín de Garro eta Francisco de Arenas. Pedro de Zapiain-ek sinatu zuen haren izenean
[10]
Erreferentzia: 2811
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1645-05-13
Ezaugarriak: 1645. Joanes de Zapiain-ek eta bere emaztea Joana Aginaga-k, Altzako Zapiain oinetxeko nagusia, 10 dukat eta 3 errealen balioa duen ordainketa agiria ematen dio Joanes de Yeramendi-ri. 2 or.
Oharrak: Marina de Etxeberria amaginarreba da aurreko zazpi urteetan 10 dukat horiek jaso behar zituena. Lekukoak: Domingo de Anutesarobe, Esteban de Etxeberria eta Martin de Lasa, Astigarragako auzokideak
[11]
Erreferentzia: 2929
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1647-01-6
Ezaugarriak: 1647. Sebastian de Lizardi-k, Donostiako auzokidea, 74 errealengatik bere burua behartzen du Astigarragako auzokidea den Pedro de Zapiain-en alde. 4 or.
[12]
Erreferentzia: 3598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1755
Ezaugarriak: 1755. Altzako apaiza den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka idatzitako paper anonimoren inguruan egindako ikerketa batzuen autoak. 78 or.
Oharrak: Jose de Arzak salatzen dute, paperaren autore edo bultzatzaile gisa. Ikus MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., “Altzako gizarte tirabirak XVIII. mendean. Gatazka horizontala eta gatazka bertikala”, In Altza, Hautsa Kenduz VII (2003), 12-13 orr.. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 101, 97 r. - 100 r.. Altzako etxeak eta baserriak
[13]
Erreferentzia: 3748
Dokumentu mota: Separata       Data: 2002
Ezaugarriak: Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad horizontal y conflictividad vertical / Altzako Historia Mintegia, David Zapirain. In: B.E.H.S.S., 36. Donostia: Fundación Kutxa, 2002 (475-489)
Oharrak: Historia. Jose Arzak. Santiago Larreandia. Martín Berraondo. Juan Angel Arzak-Parada. Francisco Xavier Zaldua.
[14]
Erreferentzia: 3955
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1745-07-28
Ezaugarriak: 1745. Altzako auzokidea eta Iparragirre baserriko jabea den Juan Bautista de Zapiain-ek otea mozteko baimena eskatzen du. 1 or.
Oharrak: Ordurarte Magdalena Sierra edo San Marcos Larrea izeneko lekuan otea mozten zuen Errenteriako udalaren baimenez
[15]
Erreferentzia: 8868
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1763-02-13
Ezaugarriak: Zentsu baten fundazioa. Juan Bauptista Zapiain eta M. Josepha Arrieta senar-emazteak, Altzako auzokideak, zordun nagusiak. Santiago Arrieta eta haren emaztea Maria Theresa Ibarburu fidatzaileak, Altzako auzokideak
Oharrak: Zordunek Iparragirre etxea hipotekatzen dute eta baita haien errota Albernat izenekoa, Altza Herrian. Fidatzaileek Casanova baserria eta horren ondasunak. Frantzisko Gaztañaga Usurbilgo eskribaua
[16]
Erreferentzia: 8872
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1833
Ezaugarriak: Casanao etxearen gain dauden zentsuen zerrenda
Oharrak: Bergara, 1739-10-13: Jose Ibarburuk Casanao etxearen kontra; Manuel Goizuetaren eta emaztearen kapitala, Magdalena Goizuetaren gurasoak. Astigarraga: Casanao etxearen kontra eta Errenteriarko komentuko Gabriela San Agustin Zapiain mojaren alde, bere osaba Agustin Zapiainen bitartez. Hernani: Casanao eta Bordandia etxeen kontra eta Hernaniko kabildoaren alde, Fermin Sasoetak sortua. Hernani: Iparragirre baserriaren kontra, Hernaniko Fermin Sasoetaren alde. Agustin Arrieta fidatzaile. Donostia: Pedro Ibarbururen eta bere suhia Santiago Arrietaren ondareen kontra, Donostiako Santa Teresa komunitatearen alde. Pasaia: Casanao etxearen kontra eta Pasaiako kabildoaren alde. Lezo: Casanao eta Amoreder etxeen kontra Lezoko kabildoaren alde, Frantzisko Apaizetxeak 1744ko martxoaren 13an sortu, Domingo Etxeberriak erdizka hartua eta Amoreder Jose Ibarbururekin. Agustin Arrietaren zorra 1834n. Usurbil: Casanao etxearen kontra Migel Urdaiagak sortua Usurbilko organoaren mantentzerako. Tolosa: Casanao etxearen kontra Jose Argaia Tolosako auzokidaren alde. Altza: Casanao etxearen kontra, Antonio Adurizek sortutako oroitzapen baten alde Altzako parrokian Paduako San Antonioren egunen
[17]
Erreferentzia: 8874
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1738-09-24
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak andereak sortarazi zuen matutiak mezaren aldeko zentsuen zerrenda, Martzial Ibarburu Arzak egungo kapilauak sinatuta
Oharrak: Joseph Pikabeak Urnietako Agirre etxearen gainean. Urnieta: Juan Barkaiztegi Portxea etxeko jabeak zentsu bat dauka Juan Lopez Aizpuruak sortua, beste bat Antonio Azkonobietak eta Juan Barkaiztegik sortua. Andoain: Esteban Berrido Arizmendi etxearen jabeak Maria Martinez Arizmendi alargunak eta haren semea Domingo Berridok eta fidatzaile Martin Arriaga. Hernaniko auzokideak izan ziren Thomas de la Morak eta Juana Orkotak beste bat daukate Martin Arrua, Maria Josepha Ogilarrua, Migel Zapiainen oinordekoak eta Phelipe Zapiainen amaren alde
[18]
Erreferentzia: 9589
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: Transkripzioa: Berwick-eko dukeak Donostiaren setioan egindako kalteak ebaluatzeko ahalmen ordea. / (7 pp.)
Oharrak: Irungo Udal Artxiboa, E-5-III, 1,1 Argitaratua: TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: San Sebastián 1719: Asedio del duque de Berwick. Dr. Camino, 2002, 193-206 orr.. Acular, Aduriz, Aguinaga, Aienas, Alamulia, Alapunta, Algarve, Amoeder (Amoreder, Amueder), Araneder, Aingelu, Antondegui, Arancivia, Arteaga, Artolategui, Arzaque, Arzaquechiqui, Arriaga, Arroa, Avernat, Bagoia, Beraculla, Berra, Bonasategui, Borda, Campichos, Candelamar, Casanova, Casares, Castillun, Catalinchorena, Chapinarena, Chavalorena, Chipres, Churdinarena, Darieta, Echeverri, Elizondo, Retiro, Escalantegui, Estibao, Federorena, Galantarena, Garbera de Yusso, Garcitegui, Garrotegui, Gaztelurena, Gomeztegui, Guardaplata, Hernavide, Huba, Iglesia San Marcial, Illarradi, Illumbe, Inchaurrondo, Iparraguirre, Irasmorenea, Ituios (Estibaus), Juanachorenacoao, Juanarena, Julianmas, Laduras, Laterorena, Larrachorena,Larrachau, Larrerdia, Lazunenea, Lizarrategui, Madachocoa, Marijuandegui, Martiategui, Martillun, Martín Bona, Marus, Mateo, Miracruz, Miraflores, Miranda de Yusso, Mirandaburu, Miravalles, Miravarqueras, Molinao, Moneda, Ochoqui, Osto berde, Pampin, Parada, Pirotegui, Placencia, Portuza, Salinas, San Matet, Sanderdegui, Sius, Siustegui,Sivilia, Sivili, Sornozo, Sustoi chiqui, Tomasenea, Polero o Torrea, Trencher, Uviera, Venta de Herrera, Visason, Zapirain, Zasueta, Zubimusu. Altzako etxeak eta baserriak
[19]
Erreferentzia: 11491
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1896
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1896 (2013)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Oihalgintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.106 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román). Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (Juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Cafés.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Astesusuinzarra (sic) (José María). Herrerías y cerrajerías.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[20]
Erreferentzia: 11497
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1902
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1902 (1527)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- ZUMALACÁRREGUI (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herreros.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[21]
Erreferentzia: 11498
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1903
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1903 (1789)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.103 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herreros.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[22]
Erreferentzia: 11499
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1905
Ezaugarriak: "Alza" / In: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1905 (2013)
Oharrak: Urtekaria. Merkataritza. Industria. Justizia. Administrazioa. Alkate. Idazkari. Udal epaile. Fiskala. Erretore. Eskola, irakasle. Abokatu. Kafea. Harakin. Gurdigile. Janari-denda. Erratza-lantegia. Erlijio-komunitate. Burdindegi, sarrailagintza. Itsas-artekari. Ferratzaile. Ehungintza. Ardoak, sagardoak. Mediku. Errota (irina). Tren-geltoki. Transkripzioa: "ALZA.- L. con Ayunt. de 2.103 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes.- (A. 7). Alcalde.- Igarzabal (Luis). Secretario.- Zugasti (Félix). Juez municipal.- Zumalacárregui (Francisco). Fiscal.- Velasco (Emilio). Secretario.- Seoane (Francisco). Párroco.- Olaciregui (Ramón). Instrucción pública.- Profesores: Bombín (Román).- Profesoras: Gorostiza (Lázara).- Tebar (Juliana). Abogado.- Casares (Miguel). Café.- Aulestiarte (Ramón).- Zapirain (Tomasa). Carniceros.- Alday (Tomás).- Irastorza (J. Ramón). Carros (Constructor de).- Escamendi (José Manuel). Comestibles.- Artucha (José Miguel). Comunidad religiosa de Ntra. Señora de la Asunción. Convento de enseñanza. Escobas (Fábrica de).- Idígoras (Miguel).- Zuluaga Irastorza y compañía. Harinas (Molino de).- Asteausuinzarra (sic) (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herrerías y cerrajerías.- Mendicuti (Martín).- Unsari (Cesáreo). Médicos.- Aizpurua (Leandro).- Casares (Ignacio). Tejidos.- Artucha (José Miguel). Vinos y sidras (Trantantes en).- Alday (Tomás).- Igarzabal (Lucio)."
[23]
Erreferentzia: 16570
Dokumentu mota: Argazkia       Data: 1700-1800
Ezaugarriak: Ignacio Esteban Sapiain Perez de los Rios y Borcosque
Oharrak: Luis de Sapiain-en biloba, Txileko Atacaman dagoen San Francisco de la Selva hiriaren sortzailetako bat, gaur egun Copiapó. Zapiain

aurkezpena

Hauxe da proiektua...
(Italo Calvino)


Altzako
Historia Mintegia

kontaktua


Creative Commons Lizentzia