:
: /
:
Casanao etxearen dokumentuak
Miren Mendarte Casares errenteriarrak, amaren aldetik Casanao baserriko ondorengoa eta familiaren artxibo jasotzailea, etxean gordetako dokumentazioaren edukiaren kopia bat utzi du Altzako Tokiko Bildumaren funtsean jasoa gera dadin. Honez gero, dokumentuak katalogatu ditugu, berrogeita bat denera, gehienak XVIII. eta XIX. mendekoak. Aurrerago argazkiak ere kontsultatu ahal izango dira.

[1]
Erreferentzia: 8878
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1734
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak anderearen kapilau sariaren interesak, 1734. urtetik 1739. urtera
[2]
Erreferentzia: 8880
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1737-08-11
Ezaugarriak: Marcial Antonio Ibarburu, Altza Herrian sortua, orden txikiko elizgizona, Manuel Brid hiltzean bete gabeko kapilau saria eman diezaioten eskatzen du, ahaidetasun seigarren mailakoa delako
Oharrak: Kapilau saria Maria Gomez Aldave andereak sortu zuen San Bizente parrokiaren San Eloy aldarean. Santiago Aldaberen lehengusu-anaia, Clara de Casaresekin ezkondua, eta Antonio Aldaberen gurasoak, Katalina Iriarterekin ezkondua eta Dorotea Aldaberen gurasoak; Juanes Ibarbururekin ezkondua Joseph Ibarburu semea izan zuten eta Elena Arzakekin ezkondu, Martzial Antonio Ibarbururen gurasoak
[3]
Erreferentzia: 8874
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1738-09-24
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak andereak sortarazi zuen matutiak mezaren aldeko zentsuen zerrenda, Martzial Ibarburu Arzak egungo kapilauak sinatuta
Oharrak: Joseph Pikabeak Urnietako Agirre etxearen gainean. Urnieta: Juan Barkaiztegi Portxea etxeko jabeak zentsu bat dauka Juan Lopez Aizpuruak sortua, beste bat Antonio Azkonobietak eta Juan Barkaiztegik sortua. Andoain: Esteban Berrido Arizmendi etxearen jabeak Maria Martinez Arizmendi alargunak eta haren semea Domingo Berridok eta fidatzaile Martin Arriaga. Hernaniko auzokideak izan ziren Thomas de la Morak eta Juana Orkotak beste bat daukate Martin Arrua, Maria Josepha Ogilarrua, Migel Zapiainen oinordekoak eta Phelipe Zapiainen amaren alde
[4]
Erreferentzia: 8882
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1739-12-12
Ezaugarriak: Donostia. Nicolas Bobadilla Igarmendia eta Maria Josepha Aranzibia Sans Txabarri senar-emazteek Casanao etxea eta honen jabetza guztiak Altzako auzokidea den Joseph Ibarbururi saltzen dizkiote
[5]
Erreferentzia: 8894
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1742-1797
Ezaugarriak: Bi zentsuen oharrak
Oharrak: 1742-12-02: Altzako Casanao eta Lezoko Marienea baserrien gainean. Jose Ibarburu eta Elena Arzac kontsortea zordunak; Martzial Ibarburu, Juan Antonio Enparan, Sebastian Arrieta eta bere emaztea Maria Migel Aierdi, fidatzaileak. 1797-12-07: Altzako Casanao eta Ibarburu etxeen gainean. Agustin Arrieta zordun; Pedro Ibarburu, Santiago Arrieta eta bere emaztea Maria Teresa Ibarburu, fidatzaileak
[6]
Erreferentzia: 8886
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1743-04-30
Ezaugarriak: M. Bernarda Makazagaren testamentua, Frantzisko Ignazio Cleer-en emaztea eta Donostiako auzokidea
[7]
Erreferentzia: 8867
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1744-03-13
Ezaugarriak: "Escritura de 13 de marzo de 1744 de la mitad de un censo de 250 ducados de plata"
Oharrak: Domingo Etxeberria Amoreder bermatzailea eta Joseph de Ibarburu obligaziodun nagusia, biak Altzako auzokideak. Lezoko bikarioa den Joseph de Arpide lekukoa. Amoreder hipotekatzen du
[8]
Erreferentzia: 8877
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1746-09-01
Ezaugarriak: Zentsua. Zordunak, Joseph Ibarburu eta Elena Arzak senar-emazteak, eta Santiago Arrieta eta Theresa Ibarburu senar-emazteak, denak Altza Herriko auzokideak. Fidatzaileak, Sebastian Arrieta M. Migel Aierdi senar-emazteak, Astigarragako auzokideak. Maria Esteban Arzak andereak sortutako kapilau sariaren alde, patroiak Sebastian Arzak, Migel Casares eta Juan Ierobi direlarik
Oharrak: Juan Migel Casares eta Theresa Ierobi, Juan Ierobiren alaba eta Juan Antonio Etxeberriarekin ezkondua, Joseph Pikabea Agirre eta Manuela Aizpurua senar-emazteen aurka
[9]
Erreferentzia: 8879
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1747-03-29
Ezaugarriak: Agustin Martzial Ramonde Arrietaren jaiotza-agiria (1747-03-26); Martzial Ibarburu Arzak jaulkitzaile
[10]
Erreferentzia: 8891
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1751-09-07
Ezaugarriak: Casanao gaineko zentsua
Oharrak: Joseph Ibarburu zordun eta Lezoko auzokideak diren Juan Antonio Enparan eta Maria Rafaela Olaso senar-emazteak fidatzaileak
[11]
Erreferentzia: 8868
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1763-02-13
Ezaugarriak: Zentsu baten fundazioa. Juan Bauptista Zapiain eta M. Josepha Arrieta senar-emazteak, Altzako auzokideak, zordun nagusiak. Santiago Arrieta eta haren emaztea Maria Theresa Ibarburu fidatzaileak, Altzako auzokideak
Oharrak: Zordunek Iparragirre etxea hipotekatzen dute eta baita haien errota Albernat izenekoa, Altza Herrian. Fidatzaileek Casanova baserria eta horren ondasunak. Frantzisko Gaztañaga Usurbilgo eskribaua
[12]
Erreferentzia: 8869
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1764
Ezaugarriak: Odol-noblezia kide izatearen autoak Santiago eta Juan Agustin Ibarburu anaiek eskatuta, Altza Herriko auzokideak
[13]
Erreferentzia: 8887
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1777-01-19
Ezaugarriak: Agustin Arrieta eta Casares baserriko Teresa Vicentaren arteko ezkontza-kontratua
Oharrak: Sasoategi baserrian. Santiago Arrieta eta Maria Teresa Ibarburu senar-emazteak, Casanao baserriaren jabeak; Agustin Arrieta semea. Juan Baptista Casares, Manuel Urbieta eta Magdalena Casares senar-emazteak, aurrekoen suhia eta alaba, Casareseko Teresa Vicentarekin, Juan Baptistaren alaba. Juan Baptista Luzia Etxeberriaren alarguna da.
[14]
Erreferentzia: 8888
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1789-09-28
Ezaugarriak: Donostiako auzokidea den M. Antonia Etxebesteren testamentua
[15]
Erreferentzia: 8875
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1796-02-01
Ezaugarriak: “Cuaderno con cargo y data de los caudales que entran y salen correspondientes a la Real Compañía de Filipinas para ocurrir a las urgencias de esta canal dese 1º de Diciembre de 1793 que me hice cargo en adelante hasta 31 de julio de 1794 que se ceso por la invasión que hicieron los franceses. Y sigue más desde 1º de febrero de 1796 en adelante”
Oharrak: Pasaia. Autorearen izena ez da ageri. Filipinetako Erret Konpainiaren kontuak
[16]
Erreferentzia: 8870
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1799
Ezaugarriak: Joseph Manuel Elizalde Casanao baserriaren maizterra eta Agirre Mendizabalen alarguna den Joakina Errazkinen arteko kontuak
Oharrak: Agustin Arrieta, Altzako Casanova etxearen jabeak zentsu bat zor du, Migel Urdaiagak Usurbilen sortu zuen kapilautzagatik. Horrez gain: Migel Urdaiagak 200 dukateko kapilautzaren alde sortutako zentsuari buruzko hitzarmena, Usurbilgo organoaren mantentzerako. Antonio Nicolas Agirre Mendizabalen idatzia, Joakina Errazkinen semea eta haren izenean, Fernando Vicente Ansorena Garaioa alkateari zuzendua ondareen itzulketa eskatuz. Jose Ibarburu Altzako auzokidea; Maria Magdalena Goizueta Tudelako lekaimea; Juan Manuel Goizueta; Theresa Noblezia
[17]
Erreferentzia: 8876
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1810-09-12
Ezaugarriak: Dontzeilak moja-sariaz hornitzeko sortutako memoria. Donostiako hiriak Sasoategi baserriaren eta errotaren artean zegoen lursail bat saltzen die Joseph Domingo de Casares eta Mª Manuela de Ibarbururi, biak Altzako bizilagunak. Salmenta horren bitartez, Donostiako Hiriak, Pedro Paz y Zumetak dontzeilentzako sortutako obra piaren patronoak, Manuela Ibarbururi 1805eko irailaren 8an onartu zioten dotazioaren ordainketa gauzatu zuen
Oharrak: Casanao. Manuel Goikoetxea Donostiako errejidore, sindiko prokuradore nagusia; Joseph Domingo Casares, M. Manuela Ibarbururen senarra, biak Altzako auzokideak; Pedro Paz Zumaeta, erakunde jainkozale baten sortzailea (dontzeila); lugorriak Sasoategi, Juanchonea (Juanatxone) eta Molino (Molinao) artean
[18]
Erreferentzia: 8885
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1829-03-24
Ezaugarriak: Donostia. Agustin Arrietaren testamentua, Casareseko Teresa Vicentaren alarguna, Altzan jaioa eta bertako auzokidea, laurogeita bat urteko adina, Casanao baserriaren jabea.
Oharrak: Bere iloba Frantzisko Etxeberria testamentu-betearazle izendatzen du, Altzako auzokidea, eta bere anaia Pedro Arrieta oinordeko, eta hura hiltzerakoan, Martzial Arrieta iloba, aitarekin mahai berean eta konpainian dagoena
[19]
Erreferentzia: 8872
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1833
Ezaugarriak: Casanao etxearen gain dauden zentsuen zerrenda
Oharrak: Bergara, 1739-10-13: Jose Ibarburuk Casanao etxearen kontra; Manuel Goizuetaren eta emaztearen kapitala, Magdalena Goizuetaren gurasoak. Astigarraga: Casanao etxearen kontra eta Errenteriarko komentuko Gabriela San Agustin Zapiain mojaren alde, bere osaba Agustin Zapiainen bitartez. Hernani: Casanao eta Bordandia etxeen kontra eta Hernaniko kabildoaren alde, Fermin Sasoetak sortua. Hernani: Iparragirre baserriaren kontra, Hernaniko Fermin Sasoetaren alde. Agustin Arrieta fidatzaile. Donostia: Pedro Ibarbururen eta bere suhia Santiago Arrietaren ondareen kontra, Donostiako Santa Teresa komunitatearen alde. Pasaia: Casanao etxearen kontra eta Pasaiako kabildoaren alde. Lezo: Casanao eta Amoreder etxeen kontra Lezoko kabildoaren alde, Frantzisko Apaizetxeak 1744ko martxoaren 13an sortu, Domingo Etxeberriak erdizka hartua eta Amoreder Jose Ibarbururekin. Agustin Arrietaren zorra 1834n. Usurbil: Casanao etxearen kontra Migel Urdaiagak sortua Usurbilko organoaren mantentzerako. Tolosa: Casanao etxearen kontra Jose Argaia Tolosako auzokidaren alde. Altza: Casanao etxearen kontra, Antonio Adurizek sortutako oroitzapen baten alde Altzako parrokian Paduako San Antonioren egunen
[20]
Erreferentzia: 8893
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1834-02-17
Ezaugarriak: Casanao baserriko Agustin Arrietak egindako dohaintzari buruzko oharra
[21]
Erreferentzia: 8865
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1834-02-19
Ezaugarriak: Hitzarmena Lezoko kabildoaren alde, 290 dukateko zentsoa dela eta
Oharrak: Juan Ignazio Lekuona eta Frantzisko Mª Isasa, Lezoko benefiziodunak. Agustn Arrieta Casanao etxearen jabea. Amoreder etxearen gaineko kontu kitapena. Kasanao. Amoeder (Amoreder, Amueder)
[22]
Erreferentzia: 8884
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1864-12-28
Ezaugarriak: Errenteria. Manuela Ibarbururen testamentua, Altzako auzokidea, laurogei urteko adina, Manuel Vicente eta Isabel Arzaken alaba, Jose Domingo Casaresen alarguna; seme-alabak: Feliciano, Juan Jose, Manuel, Ramon, Manuela eta Dolores Casares, eta hildako Vicenta Casares
Oharrak: Aipatutako jabetzak: Altzako derminoan dagoen Esnabide baserriaren ondoko lursaila; Molinao eta Sasoategi baserrien artean dagoen lursaila. Feliziano semearen etxean bizi da eta testamentuan hobekuntzaren herena eta bostena ematen dizkio
[23]
Erreferentzia: 8896
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1866-12-21
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Argaia presbiteroren aldeko zentsua
[24]
Erreferentzia: 8897
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Bergarako Irakaskuntzaren lekaimetxearen alde
[25]
Erreferentzia: 8898
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Donostiako kabildoaren alde
[26]
Erreferentzia: 8899
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Pasaiako kabildoaren alde
[27]
Erreferentzia: 8902
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Donostiako Santa Teresa Komunitatearen alde
[28]
Erreferentzia: 8903
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Antonio Adurizek Altzako Parrokian sortutako zentsoa
[29]
Erreferentzia: 8890
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-07-10
Ezaugarriak: Jose Antonio Arrietaren ordainagiriak
[30]
Erreferentzia: 8895
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1869-05-29
Ezaugarriak: Casanao eta Amoreder baserrien gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Lezoko kabildoaren aldeko zentsua
[31]
Erreferentzia: 8901
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1869-05-29
Ezaugarriak: Casanao eta Bordandia baserrien gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Hernaniko kabildoaren alde
[32]
Erreferentzia: 8182
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1873-08-20
Ezaugarriak: “Dictamen de Tercería en la evaluación de Echechiqui, Arrascoene y Ancho con sus tierras sita en Alza”
Oharrak: Altzako Etxetxiki, Arraskoene eta Antxo baserriak. Buenavista. Desjabetze prozesua, Pasaiako portua zabaltzeko obrak egiteko. Etxetxiki eta Arraskoene Jose Manuel Brunet-en jabetzak dira, eta Antxo Feliciano Casares-ena.
[33]
Erreferentzia: 8873
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-09-18
Ezaugarriak: Bi zentsuen laburpena, bata 1885-09-18 datarekin eta bestea 1885-01-09 datarekin, Casanaoren kontra
[34]
Erreferentzia: 8883
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-10-12
Ezaugarriak: Jose Antonio Arrieta Casares, presbiteroa, Agapita Aranburu Zamora andereari Casanao edo Casanova etxearen eta honen jabetza guztien dohaintza egiten dio
Oharrak: Etxearen deskribapen zehatza
[35]
Erreferentzia: 8881
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-10-22
Ezaugarriak: Casanao edo Casanova etxearen jabetzari buruzko informazioa Jose Antonio Arrieta Casares apaiz lagunkidearen alde, eta dohaitza agiria Agapita Aranburu Zamora anderearen alde, Altza Herriko auzokidea
[36]
Erreferentzia: 8905
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1889-02-20
Ezaugarriak: “Copia del expediente de información posesoria sustraído en el Juzgado municipal de Alza a instancia de Doña Agapita Aramburu y Zamora”
Oharrak: Altzako udal epaitegia. Agapita Aranburu. Lapurtutako espediente baten kopia
[37]
Erreferentzia: 8900
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1892-02-25
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsu-luditzea
Oharrak: Agapita Aranburu, Altzako auzokidea, Casanao baserriaren jabea da. Zentsua Migel Urdaiagak Usurbilen sortutako kapilautzaren alde da
[38]
Erreferentzia: 8866
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1933-11-20
Ezaugarriak: Ignazio Casaresek eta Hilaria Casaresen oinordekoek eskatutako Casa-nova baserriaren eta beste hainbat jabetzen prezio finkatzea
Oharrak: Mugaketak. Casanao. Casanova
[39]
Erreferentzia: 22166
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1934-03-04
Ezaugarriak: Ignacio Casares zenaren testamentu-kontuaren egoera
Oharrak: Casanao. Testamentu-albazeak: Segundo Casares, Melitón Pagola, Luis Alquiza
[40]
Erreferentzia: 22167
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1934-03-04
Ezaugarriak: Transkripzioa: Ignacio Casares zenaren testamentu-kontuaren egoera
Oharrak: Casanao. Testamentu-albazeak: Segundo Casares, Melitón Pagola, Luis Alquiza
[41]
Erreferentzia: 8892
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1937-03-11
Ezaugarriak: Enrike Arzak-ek egindako ordainketaren ordainagiria, Altzako udal idazkariak egina Ignazio Casares heriotza egiaztatzea dela eta
[42]
Erreferentzia: 8889
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1939-02-18
Ezaugarriak: Pedro Errotetaren gutuna, Altzako Erroteta etxekoa
Oharrak: Gerra Zibila. Arriyaberri?
[43]
Erreferentzia: 8904
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1955-11-19
Ezaugarriak: Katastro Zebitzuaren ziurtagiria Altzako "Fábrica de Curtidos S.A." enpresaren landa-jabetzei buruzkoa. Mugak, laborantzak, hedapena eta zerga-ondareari buruzko informazioa.
Oharrak: Agapita Aranburu eta Zamora anderearen jabetza-informazio espedienteari lotuta
[44]
Erreferentzia: 22165
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 2023
Ezaugarriak: Casares Larrarte familiaren zuhaitz genealogikoa (1813-1909)
Oharrak: Abizenak: Casares, Ybarburu, Aramburu, Zamora, Larrarte, Sasiain, Altuna, Yrazu. Ignacio Casares Zamora. Xanti Múgicaren oharrak: "Ignacio Casares medikua gure ama Dolores Casares'en osaba zan. Honekin batera doa gure familiaren zuhaitz genealogikoaren zati bat, bertan ikusi daiteke gure ama Doloresen aitak, José Antonio Doroteo Casares Aramburu'k, José Ygnacio Bruno izeneko anai bat zuela. Bertan ikusten da anai arreba guztiak bere izenetan José edo Josefa daramatela ta José Ygnacio Brunok, José María Eustaquio izeneko anaia zaharragoa zuenez ziurrenik hau izango zen José bezala ezaguna eta bera Ignacio bezala."
es | eu
Casanao etxearen dokumentuak
Miren Mendarte Casares errenteriarrak, amaren aldetik Casanao baserriko ondorengoa eta familiaren artxibo jasotzailea, etxean gordetako dokumentazioaren edukiaren kopia bat utzi du Altzako Tokiko Bildumaren funtsean jasoa gera dadin. Honez gero, dokumentuak katalogatu ditugu, berrogeita bat denera, gehienak XVIII. eta XIX. mendekoak. Aurrerago argazkiak ere kontsultatu ahal izango dira.

[1]
Erreferentzia: 8878
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1734
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak anderearen kapilau sariaren interesak, 1734. urtetik 1739. urtera
[2]
Erreferentzia: 8880
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1737-08-11
Ezaugarriak: Marcial Antonio Ibarburu, Altza Herrian sortua, orden txikiko elizgizona, Manuel Brid hiltzean bete gabeko kapilau saria eman diezaioten eskatzen du, ahaidetasun seigarren mailakoa delako
Oharrak: Kapilau saria Maria Gomez Aldave andereak sortu zuen San Bizente parrokiaren San Eloy aldarean. Santiago Aldaberen lehengusu-anaia, Clara de Casaresekin ezkondua, eta Antonio Aldaberen gurasoak, Katalina Iriarterekin ezkondua eta Dorotea Aldaberen gurasoak; Juanes Ibarbururekin ezkondua Joseph Ibarburu semea izan zuten eta Elena Arzakekin ezkondu, Martzial Antonio Ibarbururen gurasoak
[3]
Erreferentzia: 8874
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1738-09-24
Ezaugarriak: Maria Esteban Arzak andereak sortarazi zuen matutiak mezaren aldeko zentsuen zerrenda, Martzial Ibarburu Arzak egungo kapilauak sinatuta
Oharrak: Joseph Pikabeak Urnietako Agirre etxearen gainean. Urnieta: Juan Barkaiztegi Portxea etxeko jabeak zentsu bat dauka Juan Lopez Aizpuruak sortua, beste bat Antonio Azkonobietak eta Juan Barkaiztegik sortua. Andoain: Esteban Berrido Arizmendi etxearen jabeak Maria Martinez Arizmendi alargunak eta haren semea Domingo Berridok eta fidatzaile Martin Arriaga. Hernaniko auzokideak izan ziren Thomas de la Morak eta Juana Orkotak beste bat daukate Martin Arrua, Maria Josepha Ogilarrua, Migel Zapiainen oinordekoak eta Phelipe Zapiainen amaren alde
[4]
Erreferentzia: 8882
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1739-12-12
Ezaugarriak: Donostia. Nicolas Bobadilla Igarmendia eta Maria Josepha Aranzibia Sans Txabarri senar-emazteek Casanao etxea eta honen jabetza guztiak Altzako auzokidea den Joseph Ibarbururi saltzen dizkiote
[5]
Erreferentzia: 8894
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1742-1797
Ezaugarriak: Bi zentsuen oharrak
Oharrak: 1742-12-02: Altzako Casanao eta Lezoko Marienea baserrien gainean. Jose Ibarburu eta Elena Arzac kontsortea zordunak; Martzial Ibarburu, Juan Antonio Enparan, Sebastian Arrieta eta bere emaztea Maria Migel Aierdi, fidatzaileak. 1797-12-07: Altzako Casanao eta Ibarburu etxeen gainean. Agustin Arrieta zordun; Pedro Ibarburu, Santiago Arrieta eta bere emaztea Maria Teresa Ibarburu, fidatzaileak
[6]
Erreferentzia: 8886
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1743-04-30
Ezaugarriak: M. Bernarda Makazagaren testamentua, Frantzisko Ignazio Cleer-en emaztea eta Donostiako auzokidea
[7]
Erreferentzia: 8867
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1744-03-13
Ezaugarriak: "Escritura de 13 de marzo de 1744 de la mitad de un censo de 250 ducados de plata"
Oharrak: Domingo Etxeberria Amoreder bermatzailea eta Joseph de Ibarburu obligaziodun nagusia, biak Altzako auzokideak. Lezoko bikarioa den Joseph de Arpide lekukoa. Amoreder hipotekatzen du
[8]
Erreferentzia: 8877
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1746-09-01
Ezaugarriak: Zentsua. Zordunak, Joseph Ibarburu eta Elena Arzak senar-emazteak, eta Santiago Arrieta eta Theresa Ibarburu senar-emazteak, denak Altza Herriko auzokideak. Fidatzaileak, Sebastian Arrieta M. Migel Aierdi senar-emazteak, Astigarragako auzokideak. Maria Esteban Arzak andereak sortutako kapilau sariaren alde, patroiak Sebastian Arzak, Migel Casares eta Juan Ierobi direlarik
Oharrak: Juan Migel Casares eta Theresa Ierobi, Juan Ierobiren alaba eta Juan Antonio Etxeberriarekin ezkondua, Joseph Pikabea Agirre eta Manuela Aizpurua senar-emazteen aurka
[9]
Erreferentzia: 8879
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1747-03-29
Ezaugarriak: Agustin Martzial Ramonde Arrietaren jaiotza-agiria (1747-03-26); Martzial Ibarburu Arzak jaulkitzaile
[10]
Erreferentzia: 8891
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1751-09-07
Ezaugarriak: Casanao gaineko zentsua
Oharrak: Joseph Ibarburu zordun eta Lezoko auzokideak diren Juan Antonio Enparan eta Maria Rafaela Olaso senar-emazteak fidatzaileak
[11]
Erreferentzia: 8868
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1763-02-13
Ezaugarriak: Zentsu baten fundazioa. Juan Bauptista Zapiain eta M. Josepha Arrieta senar-emazteak, Altzako auzokideak, zordun nagusiak. Santiago Arrieta eta haren emaztea Maria Theresa Ibarburu fidatzaileak, Altzako auzokideak
Oharrak: Zordunek Iparragirre etxea hipotekatzen dute eta baita haien errota Albernat izenekoa, Altza Herrian. Fidatzaileek Casanova baserria eta horren ondasunak. Frantzisko Gaztañaga Usurbilgo eskribaua
[12]
Erreferentzia: 8869
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1764
Ezaugarriak: Odol-noblezia kide izatearen autoak Santiago eta Juan Agustin Ibarburu anaiek eskatuta, Altza Herriko auzokideak
[13]
Erreferentzia: 8887
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1777-01-19
Ezaugarriak: Agustin Arrieta eta Casares baserriko Teresa Vicentaren arteko ezkontza-kontratua
Oharrak: Sasoategi baserrian. Santiago Arrieta eta Maria Teresa Ibarburu senar-emazteak, Casanao baserriaren jabeak; Agustin Arrieta semea. Juan Baptista Casares, Manuel Urbieta eta Magdalena Casares senar-emazteak, aurrekoen suhia eta alaba, Casareseko Teresa Vicentarekin, Juan Baptistaren alaba. Juan Baptista Luzia Etxeberriaren alarguna da.
[14]
Erreferentzia: 8888
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1789-09-28
Ezaugarriak: Donostiako auzokidea den M. Antonia Etxebesteren testamentua
[15]
Erreferentzia: 8875
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1796-02-01
Ezaugarriak: “Cuaderno con cargo y data de los caudales que entran y salen correspondientes a la Real Compañía de Filipinas para ocurrir a las urgencias de esta canal dese 1º de Diciembre de 1793 que me hice cargo en adelante hasta 31 de julio de 1794 que se ceso por la invasión que hicieron los franceses. Y sigue más desde 1º de febrero de 1796 en adelante”
Oharrak: Pasaia. Autorearen izena ez da ageri. Filipinetako Erret Konpainiaren kontuak
[16]
Erreferentzia: 8870
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1799
Ezaugarriak: Joseph Manuel Elizalde Casanao baserriaren maizterra eta Agirre Mendizabalen alarguna den Joakina Errazkinen arteko kontuak
Oharrak: Agustin Arrieta, Altzako Casanova etxearen jabeak zentsu bat zor du, Migel Urdaiagak Usurbilen sortu zuen kapilautzagatik. Horrez gain: Migel Urdaiagak 200 dukateko kapilautzaren alde sortutako zentsuari buruzko hitzarmena, Usurbilgo organoaren mantentzerako. Antonio Nicolas Agirre Mendizabalen idatzia, Joakina Errazkinen semea eta haren izenean, Fernando Vicente Ansorena Garaioa alkateari zuzendua ondareen itzulketa eskatuz. Jose Ibarburu Altzako auzokidea; Maria Magdalena Goizueta Tudelako lekaimea; Juan Manuel Goizueta; Theresa Noblezia
[17]
Erreferentzia: 8876
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1810-09-12
Ezaugarriak: Dontzeilak moja-sariaz hornitzeko sortutako memoria. Donostiako hiriak Sasoategi baserriaren eta errotaren artean zegoen lursail bat saltzen die Joseph Domingo de Casares eta Mª Manuela de Ibarbururi, biak Altzako bizilagunak. Salmenta horren bitartez, Donostiako Hiriak, Pedro Paz y Zumetak dontzeilentzako sortutako obra piaren patronoak, Manuela Ibarbururi 1805eko irailaren 8an onartu zioten dotazioaren ordainketa gauzatu zuen
Oharrak: Casanao. Manuel Goikoetxea Donostiako errejidore, sindiko prokuradore nagusia; Joseph Domingo Casares, M. Manuela Ibarbururen senarra, biak Altzako auzokideak; Pedro Paz Zumaeta, erakunde jainkozale baten sortzailea (dontzeila); lugorriak Sasoategi, Juanchonea (Juanatxone) eta Molino (Molinao) artean
[18]
Erreferentzia: 8885
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1829-03-24
Ezaugarriak: Donostia. Agustin Arrietaren testamentua, Casareseko Teresa Vicentaren alarguna, Altzan jaioa eta bertako auzokidea, laurogeita bat urteko adina, Casanao baserriaren jabea.
Oharrak: Bere iloba Frantzisko Etxeberria testamentu-betearazle izendatzen du, Altzako auzokidea, eta bere anaia Pedro Arrieta oinordeko, eta hura hiltzerakoan, Martzial Arrieta iloba, aitarekin mahai berean eta konpainian dagoena
[19]
Erreferentzia: 8872
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1833
Ezaugarriak: Casanao etxearen gain dauden zentsuen zerrenda
Oharrak: Bergara, 1739-10-13: Jose Ibarburuk Casanao etxearen kontra; Manuel Goizuetaren eta emaztearen kapitala, Magdalena Goizuetaren gurasoak. Astigarraga: Casanao etxearen kontra eta Errenteriarko komentuko Gabriela San Agustin Zapiain mojaren alde, bere osaba Agustin Zapiainen bitartez. Hernani: Casanao eta Bordandia etxeen kontra eta Hernaniko kabildoaren alde, Fermin Sasoetak sortua. Hernani: Iparragirre baserriaren kontra, Hernaniko Fermin Sasoetaren alde. Agustin Arrieta fidatzaile. Donostia: Pedro Ibarbururen eta bere suhia Santiago Arrietaren ondareen kontra, Donostiako Santa Teresa komunitatearen alde. Pasaia: Casanao etxearen kontra eta Pasaiako kabildoaren alde. Lezo: Casanao eta Amoreder etxeen kontra Lezoko kabildoaren alde, Frantzisko Apaizetxeak 1744ko martxoaren 13an sortu, Domingo Etxeberriak erdizka hartua eta Amoreder Jose Ibarbururekin. Agustin Arrietaren zorra 1834n. Usurbil: Casanao etxearen kontra Migel Urdaiagak sortua Usurbilko organoaren mantentzerako. Tolosa: Casanao etxearen kontra Jose Argaia Tolosako auzokidaren alde. Altza: Casanao etxearen kontra, Antonio Adurizek sortutako oroitzapen baten alde Altzako parrokian Paduako San Antonioren egunen
[20]
Erreferentzia: 8893
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1834-02-17
Ezaugarriak: Casanao baserriko Agustin Arrietak egindako dohaintzari buruzko oharra
[21]
Erreferentzia: 8865
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1834-02-19
Ezaugarriak: Hitzarmena Lezoko kabildoaren alde, 290 dukateko zentsoa dela eta
Oharrak: Juan Ignazio Lekuona eta Frantzisko Mª Isasa, Lezoko benefiziodunak. Agustn Arrieta Casanao etxearen jabea. Amoreder etxearen gaineko kontu kitapena. Kasanao. Amoeder (Amoreder, Amueder)
[22]
Erreferentzia: 8884
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1864-12-28
Ezaugarriak: Errenteria. Manuela Ibarbururen testamentua, Altzako auzokidea, laurogei urteko adina, Manuel Vicente eta Isabel Arzaken alaba, Jose Domingo Casaresen alarguna; seme-alabak: Feliciano, Juan Jose, Manuel, Ramon, Manuela eta Dolores Casares, eta hildako Vicenta Casares
Oharrak: Aipatutako jabetzak: Altzako derminoan dagoen Esnabide baserriaren ondoko lursaila; Molinao eta Sasoategi baserrien artean dagoen lursaila. Feliziano semearen etxean bizi da eta testamentuan hobekuntzaren herena eta bostena ematen dizkio
[23]
Erreferentzia: 8896
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1866-12-21
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Argaia presbiteroren aldeko zentsua
[24]
Erreferentzia: 8897
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Bergarako Irakaskuntzaren lekaimetxearen alde
[25]
Erreferentzia: 8898
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Donostiako kabildoaren alde
[26]
Erreferentzia: 8899
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Pasaiako kabildoaren alde
[27]
Erreferentzia: 8902
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Donostiako Santa Teresa Komunitatearen alde
[28]
Erreferentzia: 8903
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-04-10
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Antonio Adurizek Altzako Parrokian sortutako zentsoa
[29]
Erreferentzia: 8890
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1867-07-10
Ezaugarriak: Jose Antonio Arrietaren ordainagiriak
[30]
Erreferentzia: 8895
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1869-05-29
Ezaugarriak: Casanao eta Amoreder baserrien gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Lezoko kabildoaren aldeko zentsua
[31]
Erreferentzia: 8901
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1869-05-29
Ezaugarriak: Casanao eta Bordandia baserrien gaineko zentsua luditzeko Feliciano Casaresek egindako ordainketaren Gipuzkoako Ogasunaren ordainagiria
Oharrak: Zentsua Hernaniko kabildoaren alde
[32]
Erreferentzia: 8182
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1873-08-20
Ezaugarriak: “Dictamen de Tercería en la evaluación de Echechiqui, Arrascoene y Ancho con sus tierras sita en Alza”
Oharrak: Altzako Etxetxiki, Arraskoene eta Antxo baserriak. Buenavista. Desjabetze prozesua, Pasaiako portua zabaltzeko obrak egiteko. Etxetxiki eta Arraskoene Jose Manuel Brunet-en jabetzak dira, eta Antxo Feliciano Casares-ena.
[33]
Erreferentzia: 8873
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-09-18
Ezaugarriak: Bi zentsuen laburpena, bata 1885-09-18 datarekin eta bestea 1885-01-09 datarekin, Casanaoren kontra
[34]
Erreferentzia: 8883
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-10-12
Ezaugarriak: Jose Antonio Arrieta Casares, presbiteroa, Agapita Aranburu Zamora andereari Casanao edo Casanova etxearen eta honen jabetza guztien dohaintza egiten dio
Oharrak: Etxearen deskribapen zehatza
[35]
Erreferentzia: 8881
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1885-10-22
Ezaugarriak: Casanao edo Casanova etxearen jabetzari buruzko informazioa Jose Antonio Arrieta Casares apaiz lagunkidearen alde, eta dohaitza agiria Agapita Aranburu Zamora anderearen alde, Altza Herriko auzokidea
[36]
Erreferentzia: 8905
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1889-02-20
Ezaugarriak: “Copia del expediente de información posesoria sustraído en el Juzgado municipal de Alza a instancia de Doña Agapita Aramburu y Zamora”
Oharrak: Altzako udal epaitegia. Agapita Aranburu. Lapurtutako espediente baten kopia
[37]
Erreferentzia: 8900
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1892-02-25
Ezaugarriak: Casanao baserriaren gaineko zentsu-luditzea
Oharrak: Agapita Aranburu, Altzako auzokidea, Casanao baserriaren jabea da. Zentsua Migel Urdaiagak Usurbilen sortutako kapilautzaren alde da
[38]
Erreferentzia: 8866
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1933-11-20
Ezaugarriak: Ignazio Casaresek eta Hilaria Casaresen oinordekoek eskatutako Casa-nova baserriaren eta beste hainbat jabetzen prezio finkatzea
Oharrak: Mugaketak. Casanao. Casanova
[39]
Erreferentzia: 22166
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1934-03-04
Ezaugarriak: Ignacio Casares zenaren testamentu-kontuaren egoera
Oharrak: Casanao. Testamentu-albazeak: Segundo Casares, Melitón Pagola, Luis Alquiza
[40]
Erreferentzia: 22167
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1934-03-04
Ezaugarriak: Transkripzioa: Ignacio Casares zenaren testamentu-kontuaren egoera
Oharrak: Casanao. Testamentu-albazeak: Segundo Casares, Melitón Pagola, Luis Alquiza
[41]
Erreferentzia: 8892
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1937-03-11
Ezaugarriak: Enrike Arzak-ek egindako ordainketaren ordainagiria, Altzako udal idazkariak egina Ignazio Casares heriotza egiaztatzea dela eta
[42]
Erreferentzia: 8889
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1939-02-18
Ezaugarriak: Pedro Errotetaren gutuna, Altzako Erroteta etxekoa
Oharrak: Gerra Zibila. Arriyaberri?
[43]
Erreferentzia: 8904
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1955-11-19
Ezaugarriak: Katastro Zebitzuaren ziurtagiria Altzako "Fábrica de Curtidos S.A." enpresaren landa-jabetzei buruzkoa. Mugak, laborantzak, hedapena eta zerga-ondareari buruzko informazioa.
Oharrak: Agapita Aranburu eta Zamora anderearen jabetza-informazio espedienteari lotuta
[44]
Erreferentzia: 22165
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 2023
Ezaugarriak: Casares Larrarte familiaren zuhaitz genealogikoa (1813-1909)
Oharrak: Abizenak: Casares, Ybarburu, Aramburu, Zamora, Larrarte, Sasiain, Altuna, Yrazu. Ignacio Casares Zamora. Xanti Múgicaren oharrak: "Ignacio Casares medikua gure ama Dolores Casares'en osaba zan. Honekin batera doa gure familiaren zuhaitz genealogikoaren zati bat, bertan ikusi daiteke gure ama Doloresen aitak, José Antonio Doroteo Casares Aramburu'k, José Ygnacio Bruno izeneko anai bat zuela. Bertan ikusten da anai arreba guztiak bere izenetan José edo Josefa daramatela ta José Ygnacio Brunok, José María Eustaquio izeneko anaia zaharragoa zuenez ziurrenik hau izango zen José bezala ezaguna eta bera Ignacio bezala."

aurkezpena





Hauxe da proiektua...
(Italo Calvino)


Altzako
Historia Mintegia

kontaktua


Creative Commons Lizentzia