:
: /
:
Altzako etxeak eta baserriak
[1]
Erreferentzia: 9506
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1362-07-30
Ezaugarriak: 1362. Martin Gomis-en testamentua transkripzioa, gaskoieraz, eta gaztelaniazko itzulpena
Oharrak: Iturria: Donostiako Udal Artxiboa, San Millan Agiritegia, 308. zenbakia. Argitaratua: BANÚS, J.L.: “Prebostes de San Sebastián. III. Documentos Privados de la familia Engomez”, In Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 7 zbk., Donostia, 1973, 202-208. orr.. Hue, Uba. Altzako etxeak eta baserriak
[2]
Erreferentzia: 9508
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1379-08-02
Ezaugarriak: 1379. Transkripzioa. Donostia eta Hernaniko kontzejuek, justiziek eta gizon-onek 1379. eta 1461. urteetan Urumea aldeko mendi, baso, larre eta uren erabilpenaren inguruan adostutako itunaren kopia baimendua
Oharrak: Iturria: Hernaniko Udal Artxiboa, C-5-I-1-1 Argitaratua: ORELLA UNZUE, J. L., Régimen municipal en Cuipúzcoa en los siglos XIII y XIV, Donostia 1979, 212-217 orr.. Uha, Uba, Urumea, Donostia, Hernani, Artigas, burniolak, Liçardi. Altzako etxeak eta baserriak
[3]
Erreferentzia: 2036
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1390-04-20
Ezaugarriak: 1390. Altzako Artigako biztanleek, Estibaosko zelaian bildurik, Santa Maria eta San Bizente elizetako bikarioei baimena eskatzen diote San Martzial eliza eraikitzeko. Gotzaiaren baimena aurkezten dute. 5 o.
Oharrak: Fotokopia makinaz idatzia; lan handiago baten zatia. Gotzaiaren lizentzia latinez dago. Parrokia. Dibinieta, Juan Ibañez. Durango, Juan. Durango, Martin. Berra, Juan. Lalana, Sancho. Lalana, Rodrigo. Lalana, Martín. Casares, Pedro. Castañeda, Juan. Eraso, Martín. Aterra y Berdura, Juan. Casanao, Miguel. Luzuriaga, Juan. Luzuriaga, Juan Perez. Altzako etxeak eta baserriak
[4]
Erreferentzia: 9511
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1425-11-12
Ezaugarriak: 1425. Transkripzioa. Errenteriaren eta Murgia leinuko Jaunen (Astigarraga) arteko jurisdikziopeko mugen transakziorako eta mugarriztatzeko eskritura
Oharrak: Iturria: Errenteriako Udal Artxiboa, B/1/1/20. Argitaratua: CRESPO, M.A.; CRUZ, J.R.; GOMEZ, J.M., Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I., Donostia, 1991, 147-158 orr.. Errenteria, mugak, Murguía, Astigarraga, Alviçungo, Txipres. Altzako etxeak eta baserriak
[5]
Erreferentzia: 9513
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1448-04-10
Ezaugarriak: 1448. Transkripzioa. Esteban de Landaguibel-ek, Hondarribiako auzokidea, “molino nuevo de Alça” errotaren jabetzan duen erdia, beste erdiaren jabe den San Bartolome komentuari saltzen dio. (1448-04-10)
Oharrak: Iturria: San Bartolome Komentuko Artxiboa, P. 47. Argitaratua: LARRAÑAGA M.; LEMA, J.A., Colección de documentos medievales del convento de San Bartolomé (San Sebastián) (1250-1515). Donostia, 1995, 98-100 orr.. Errota, Altza, Molinao, Pasaiako Portua. Altzako etxeak eta baserriak
[6]
Erreferentzia: 9517
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1465-08-18
Ezaugarriak: 1465. Transkripzioa. Ganadua zaintzeko estatutuak eta ordenantzak, Donostiako kontzejuak Altzako unibertsitateari emanak
Oharrak: Iturria: Valladolideko Kantzilaritzaren Artxibo Erreala, Pl. Civiles, Quevedo C 446-2 Argitaratua: MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., Altza: de los cubilares al concejo. Altza, 1996, 39-41 orr.. Aduriz, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Arnabirao, Arriaga, Arzac, Berra, Carboera, Casanova, Casares, Darieta, Estibaos, Fayet, Galardi, Jarramina, Lizardi, Mercader, Miraballes, Mirasun, Parada, Pollón. Altzako etxeak eta baserriak
[7]
Erreferentzia: 956
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1467
Ezaugarriak: 1467. Donostia eta Hernaniko kontzejuek, justiziek eta gizon-onek 1379. eta 1461. urteetan adostutako itunaren kopia baimendua. 92 or.
Oharrak: Lehenengoan, Hernaniko auzokideek eta biztanleek zin egiten dute eta Donostiakoek onartzen dute haien artean auzokidetasun ona eta leiala egitea, Urumeako Haranako jabeak direnez, bi hirietako auzokideei baimena ematen diete haran horretan nahi duten burdinola egiteko, eta askatasun osoz mendi horiek erabiltzeko, baita larreak eta bertan dagoen egurra ere, eta bertan egingo den burdina aipatutako hirietara eramatea agintzen dute, espetxeratzeko zigorraren azpian, eta auzokideak ez direnak hirien baimenik gabe egiten badut, baldintza berberetan izango da, kontzeju bien auzokideak egiten badira. Besteetan esaten da aurreko garaietan auzi asko egin zirela, istiluak eta gerra giroan egindako jendeen elkarteratzeak, bi hiriei Urumeako Haraneko mendien ustiapenean eta erabileran kalte handiak eginez. Horiek geldiarazteko, zera erabakitzen da: 1379. urtean emandako legea indarrean dagoenez, bi kontzejuen jabetza betiko babespean uztea, bakoitzari dagozkion proportzioetan, 6 Donostiarentzat eta y 4 Hernanirentzat, Epeleko eremua 2 zatitan banatuz, Landarbaso izena duena Donostiarentzat eta Epelsaeza izenekoa Hernanirentzat. Gainera 5 herri lur gordetzen dira Donostia eta Hernani hirientzat, eta gainontzekoak libre; modu horretan, olagizonek erabili ahal izando zuten. Lur eremu horien mugarriketa hitzartutako klausulen arabera egin zen. Altzako etxeak eta baserriak
[8]
Erreferentzia: 9522
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1490-09-27
Ezaugarriak: 1490. Transkripzioa. Laguras baserriaren jabetzari buruzko auziaren epai betearazlea. (1490-09-27)
Oharrak: Auzia, Donostia, Laguras. Miguel de Goyaz, Juan de Goyaz, Pelegrín de Laguras Iturria: VKAE, Registro de Reales Ejecutorias. L 31/11 (SM). Altzako etxeak eta baserriak
[9]
Erreferentzia: 9529
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1501-01-01
Ezaugarriak: 1501. Transkripzioa. Sorieta mendiaren itzultzea, Pelegrin de Laguras-en eta bere arrebak Catalina eta Maria Juan de Laguras-en arteko auzian. (1501-01-01 / 1503-12-31)
Oharrak: Auzia, Laguras, Soryeta, Lizardi, Parada, Arnaovidao, Garro. Altzako etxeak eta baserriak
[10]
Erreferentzia: 9530
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1512-15-10
Ezaugarriak: 1512. Transkripzioa. Sancha de Olazabal-ek eta haren semea Juan Bono de Durango-k, Herrerako errotaren jabeak, Alonso Torres-i auzia jartzen diote Argallo izeneko lekuan errota bat eraikitzeagatik
Oharrak: Auzia, Alça, Argallo, Carbuera (Garbera), Floresta (Julimasene), Garro, Herrerako errota, Lizardi, Mirasun, Unsalo. Altzako etxeak eta baserriak
[11]
Erreferentzia: 372
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1516-09-18
Ezaugarriak: 1516. Petri Martinez de Estibaos eta Martin de Casares-en arteko auzia, Amoeder sagastiko mugarriak direla eta. 4 or.
Oharrak: Valladolideko Erret Kantzelaritzako Artxiboa, Reales Ejecutorias, C 312/17. Petri Martínez-ek Martin de Casares salatzen du arrazoi honengatik: "(había) sacado los mojones (de una tierra manzanal llamada Amoreheder) los quales pidio se tornasen", eta berenganatutako lursaila itzultzea eskatzen du. Aurreneko sententziak Casares zigortu zuen mugarriak jatorrizko lekuan jartzera, eta honek apelazioa jarri zuen. Amoeder (Amueder / Amoreder) lursaila Pedro de Estibaus-ek erosi zion Martin de Casares-i XV. mende amaieran, eta Domingo de Estibaus-ek, bere semeak sagasti bat landatu zuen bertan. Altzako etxeak eta baserriak
[12]
Erreferentzia: 9531
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1523-05-20
Ezaugarriak: 1523. Transkripzioa. Juanes de Txipres Miguel Sanchez de Fayete-ren eta auzikideen aurka, arbolen mozketa dela eta
Oharrak: Auzia, Aduriz, Alamurua, Altza, Arriaga, Errotaberria, Fayete, Haranaga, Mercader, Txipres. Domingo de Aduriz, Juan Perez de Arriaga, Juanes de Mercader. Altzako etxeak eta baserriak
[13]
Erreferentzia: 9534
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1527-11-27
Ezaugarriak: 1527. Transkripzioa. Donostiako auzokidea eta Altzako biztanlea den Juan de Merkaderek Donostiako auzobidea den Pelegrin de Arpideri Oyancho izeneko sagasti bat saltzen dio (1 or.)
Oharrak: Auzia, Alça, Arpide, Mercader, Oyancho, sagasti. Altzako etxeak eta baserriak
[14]
Erreferentzia: 9535
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531
Ezaugarriak: Transkripzioa: Joanes de Merkader Pelegrin de Arpide-ren aurka Oyancho izeneneko sagastiaren salmenta dela eta
Oharrak: Auzia, Alça, Arpide, Mercader, Merkear, Oyancho, sagastia. Altzako etxeak eta baserriak
[15]
Erreferentzia: 9536
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531-03-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Pedimento de Pelegrín de Arpide contra Joanes Mercader sobre la vnta de un manzanal / (2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, MCI 37. Auzia, Altza, Arnaobidao, Arpide, La Carbonera, Garbera, Larrachao, Larratxo, Merkader, Merkear, Miraballes, Milles, Oyancho, sagastia. Altzako etxeak eta baserriak
[16]
Erreferentzia: 9537
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531-09-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Domenja de Gamboa, viuda del bachiller Amado Gomez de Montaot y Lorenzo de Montaot vende a Miguel de Santiago un pezado de tierra en la casería de Hua por 1132 rs ante Agustín de Asua. San Sebastián a 30 de agosto de 1970 / (1 or.)
Oharrak: San Milian eta Vistalegre markesaren Artxiboa, caja 63 nº 486. Engomez, Hua, Laguras, Labeas, Urumea, Zamarra, San Millán. Altzako etxeak eta baserriak
[17]
Erreferentzia: 9538
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1535-10-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Sancho de Larrina eta Ana de Laguras senar-emazteek Berastegui lizentziatuari eta beste kideei Sorroeta mendia saltzen diete. (1535-10-25)
Oharrak: San Millan Agiritegia, 63. kutxa, 490. zenbakia. Aduriz, Altza, Arnavidau, Arnaobidao, Floresta, Gomeztegui, Gomistegi, Hoa, Laguras, Labeas, Landaros, Lizardiandi, LIzardichiqui, Martinbone, Miravalles, Mirrall, Moneda, Parada, Pollon, Pordeplat, Sorroeta, Sosote. Altzako etxeak eta baserriak
[18]
Erreferentzia: 9539
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1537-08-21
Ezaugarriak: Transkripzioa: Pedro de Artola-k eta Juanes de Hernabidao-k Domingo de Aranburu eta Juanes de Goyaz epaile-erabakitzaile izendatzen dituzte Castin izeneko lursailaren mugarrien inguruan daukaten auzian
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, CO MCI 179. Auzia, sententzia, Aduriz, Alza, Arçaque, Artiga, Kastillun (Castin), Hernaobidao, Molinao. Altzako etxeak eta baserriak
[19]
Erreferentzia: 9544
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1545-11-05
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juanot de Villaviciosa, Pedro de Matet eta Isabela de Zabalaga gizon-adereak Juan Martinez de Verastegui lizentzituari Martín Bono baserria saltzen diote 350 urrezko dukaten truke
Oharrak: Arriaga, Gomiztegui, Martinbono. Altzako etxeak eta baserriak
[20]
Erreferentzia: 9546
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1553-02-02
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako auzokideen ahalorde-gutuna Valladolideko Kantzilaritzan ordezkatuak izateko derramak, alkabalak eta zentsoak banatzearen gainean Donostiaren aurka ezarritako auzian
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, Altzaren agiriak, 6. dok.. Auzia, Aduriz, Apuestategui, Arriaga, Arzac, Carbuera, Corvuera de Yusso, Casanoveta, Casanao, Casares, Fayete, Hernaobidao, Aranaobidao, Ylarradi, Labayen, Larriaga, Martinnun, Martillun, Miravalles, Miravini, Plazaola, Roncesvalles, Seus, Siusus, Vorno, Çapirain. Altzako etxeak eta baserriak
[21]
Erreferentzia: 9548
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1554
Ezaugarriak: Transkripzioa: Mendiko bideak ixteagatik jarritako auzia. Juan Lopez de Agirre, Nicolas de Plazaola-ren eta Catalina de Arnaobidao-ren aurka. (1554-1566)
Oharrak: Valladolideko Kantzilaritzaren Artxibo Erreala, Escribanía Alonso Rodríguez, Pleitos Fenecidos, C 790/2 L 141. Auzia, Algarbe, Arriaga, Arzac, Carbonera, Garbera, Chipres, Ernaovidao, Garro, Guruçeaga, Herrera, Hua, Laguras, Larrea, Larrechoa, Larratxo, Liçardi, Miraballes, Mirasun, Oyanchoa, Plazaola, Portdeplat, San Marcial eliza, Sorroeta. Altzako etxeak eta baserriak
[22]
Erreferentzia: 9547
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1555-10-26
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altza, Ibaeta eta Artigako unibertsitateek Donostiako kontzejuaren aurka jarritako auziaren gutun betearazlea, soldaduak ordaintzeko derramen exentzioa dela eta /(9orr.)
Oharrak: Altzaren agiriak, 6. dok.. Auzia, Aduriz, Apuestategui, Arriaga, Arzac, Carbuera, Corvuera de Yusso, Casanoveta, Casares, Fayete, Hernaobidao, Ylarradi, Labayen, Larriaga, Martinnun, Miravalles, Miravini, Plazaola, Roncesvalles, Seus, Siusus, Vorno, Çapirain. Altzako etxeak eta baserriak
[23]
Erreferentzia: 9552
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1561
Ezaugarriak: Transkripzioa: Joanes de Arnaobidao eta Joanes de Arzac-en arteko auzia, Castellon izeneko sagastiaren inguruan. / (6 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, CO MCI 179. Aduriz, Alza, Arnaobidao, Arriaga, Arzac, Casares, Casanueba, Castellón, Castil o Gaztelin, Donostia, Kastilun, Larraerdi, Mirasun, Molinao, Pasaia, Sius. Altzako etxeak eta baserriak
[24]
Erreferentzia: 9555
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1568-04-08
Ezaugarriak: Transkripzioa: Donostiako kontzejuaren eta podabinen arteko hitzarmena. / (2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, SM-ISM SS 43-2. Argitaratua: Publ.: ARAGÓN, Alvaro: “Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián” In BEHSS 33 (1999), 27-30 orr.. Aduriz, Fajet, Luscando, Parada. Altzako etxeak eta baserriak
[25]
Erreferentzia: 9559
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1579-07-15
Ezaugarriak: Transkripzioa: Maria Perez de Berasteguiren testamentua. / (1 or.)
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, San Millan Agiritegia, 19. kutxa, 58. zenbakia. Arnaobidao, Berastegui, Marijuandegui (edo Zelailuze), plazaola, Zarrautako errota, Sarrauta, Sarroeta. Altzako etxeak eta baserriak
[26]
Erreferentzia: 9562
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1581-08-12
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juan de Celarain-ek Miguel de Oquendo kapitainari Sarruetan dituen etxea, tolarea eta sagastiak saltzen dizkio. / (1 or.)
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, San Millan Agiritegia, 64. kutxa, 530. zenbakia errotak, Hurumea, sagastiak, Sarrauta, Sarrueta. Altzako etxeak eta baserriak
[27]
Erreferentzia: 3195
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1584-03-12
Ezaugarriak: 1584. Tolosako auzokidea den Pedro de Mendizorrotz-ek emandako 600.000 marabedikok zentsoa, Martin de Mendiola donostiarraren eta kontsorteen alde. 6 or.
Oharrak: Hipotekaturiko ondareen artean Marrus ("Marroz") baserria dago, Martin Arano de Balenzegi-rena. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 87, 109 r.- 111 v. Altzako etxeak eta baserriak
[28]
Erreferentzia: 9566
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1596
Ezaugarriak: Transkripzioa: Maria Velez de Santander-ek bere senarra Pedro Grez-i emandako ahalorde agiria zentso bat erosi ahal izan dezan. / (1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 101. Ayenas, Barberotegui, Barereas, Hurumea, La Herrera, Luscando, Mirall, Santandertegui. Altzako etxeak eta baserriak
[29]
Erreferentzia: 9570
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1597
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juanes de Iriarte-k emandako zentsoa Catalina de Laborda-ren eta haren alaba Francisca de Santiago-ren alde. / ( 1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 102. Algarbe, Ynsaurrondo, Liçardi. Altzako etxeak eta baserriak
[30]
Erreferentzia: 9571
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1597
Ezaugarriak: Transkripzioa: Tolosako San Frantzisko komentuak emandako zentsoa Pedro de Carbuera-ren eta haren emaztea Maria Perez de Lizardi-ren alde. / (1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 102. Algarbe, Alça, Carbuera, Ynsaurrondo, Liçardi, Marroz, Marticochotegui, Sarategui. Altzako etxeak eta baserriak
[31]
Erreferentzia: 9579
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1620-09-04
Ezaugarriak: Transkripzioa: Concordia del 4 de septiembre de 1620 / ( 1 or.)
Oharrak: Aduriz, Alza, Arriaga, Arzac, Iglesia San Marcial. Altzako etxeak eta baserriak
[32]
Erreferentzia: 9586
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1635-07-01
Ezaugarriak: Altzako auzokide eta bizilagunen alardea. Parte hartzen dutenen taula
Oharrak: Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa, San Martzial parrokia (Altza), Kontu Liburua, 1. Alarde, Acular, Aduriz, Alamulia, Algarbe, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Antondegui, Argollón, Arnaobidao, Artola, Arçac, Arzac de Yusso, Arriagachipi, Ayet, Ayngelu, Berra, Bonaçategui, Buenabentura, Burcaiz, Buscando, Carbuera de Juso, cassanueba, Cassares, Castillun, Catalinachorena, Catalinarena, Cornoca, Chapinena, Chipres, Echecho, Eguzquiça, Errera, Estibaos, Garro, Garrostegui, Gomiztegui, Hua, Huace, Iglesia San Marcial, Yllarradi, Yparraguirre, Yturrayndegui, Joanarena, Joanchorena, Lagueras, Larrachao, Larrerdi, Liçardi, Liçarrategui, Marijoandegui, Marimiranda, Marroz, Martinotegui, Martinun, Mercader, Molinao,Miraballes, Miranda, Mirandaburu, Mirasun, Moneda, Oloçaga, Papin, Pelegrinena, Pirotegui, Plazencia, Pollon, Portdeplat, Portua, San Sebastián, Satuategui, Sius, Siustegui, Sostón, Susuategui, Tapia,Tomasena, Torrea, Ubegui, Çapirayn, Çubicalea. Altzako etxeak eta baserriak
[33]
Erreferentzia: 9587
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1635-07-01
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako auzokide eta bizilagunen alardea. / ( 2 orr.)
Oharrak: Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa, San Martzial parrokia (Altza), Kontu Liburua, 1. Alarde, Acular, Adariz, Aduriz, Alamulia, Algarbe, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Antondegui, Argollón, Arnabidao, Artola, Arçac, Arzac de Yusso, Arriagachipi, Ayet, Ayngelu, Berra, Bonaçategui, Buenabentura, Burcaiz, Buscando, Carbuera de Jusso, cassanueba, Cassares, Castillun, Catalinachorena, Catalinarena, Cornoca, Chapinena, Chipres, Echecho, Eguzquiça, Errera, Estibaos, Garro, Garrostegui, Gomiztegui, Hua, Huace, Iglesia San Marcial, Yllarradi, Yparraguirre, Yturayndegui, Yturrieta, Joanarena, Joanchorena, La Punta, Laguras, Larrachao, Larrerdi, Liçardi, Liçarrategui, Marijoandegui, Marimiranda, Marroz, Martinotegui, Martinun, Mercader, Molinao,Miraballes, Miranda, Mirandaburu, Mirasun, Moneda, Oloçaga, Papin, Pelegrinena, Pirotegui, Plazencia, Pollon, Portdeplat, Portua, San Sebastián, Satuategui, Sius, Siustegui, Sostón, Sasuategui, Tapia,Tomasena, Torrea, Ubegui, Çapirayn, Çubicalea. Altzako etxeak eta baserriak
[34]
Erreferentzia: 4311
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: 1719. Berwick-eko dukeak 1719ko Donostiako setioan eragindako kalteen ebaluazioa egiteko ahalorde agiria, Altzako barrutia barne. 77 or.
Oharrak: Dokumentuaren transkripzio osoa: B.E.H.S.S., 36. zbkia. (2002), 185-206. Altzako etxeak eta baserriak
[35]
Erreferentzia: 9589
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: Transkripzioa: Berwick-eko dukeak Donostiaren setioan egindako kalteak ebaluatzeko ahalmen ordea. / (7 pp.)
Oharrak: Irungo Udal Artxiboa, E-5-III, 1,1 Argitaratua: TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: San Sebastián 1719: Asedio del duque de Berwick. Dr. Camino, 2002, 193-206 orr.. Acular, Aduriz, Aguinaga, Aienas, Alamulia, Alapunta, Algarve, Amoeder (Amoreder, Amueder), Araneder, Aingelu, Antondegui, Arancivia, Arteaga, Artolategui, Arzaque, Arzaquechiqui, Arriaga, Arroa, Avernat, Bagoia, Beraculla, Berra, Bonasategui, Borda, Campichos, Candelamar, Casanova, Casares, Castillun, Catalinchorena, Chapinarena, Chavalorena, Chipres, Churdinarena, Darieta, Echeverri, Elizondo, Retiro, Escalantegui, Estibao, Federorena, Galantarena, Garbera de Yusso, Garcitegui, Garrotegui, Gaztelurena, Gomeztegui, Guardaplata, Hernavide, Huba, Iglesia San Marcial, Illarradi, Illumbe, Inchaurrondo, Iparraguirre, Irasmorenea, Ituios (Estibaus), Juanachorenacoao, Juanarena, Julianmas, Laduras, Laterorena, Larrachorena,Larrachau, Larrerdia, Lazunenea, Lizarrategui, Madachocoa, Marijuandegui, Martiategui, Martillun, Martín Bona, Marus, Mateo, Miracruz, Miraflores, Miranda de Yusso, Mirandaburu, Miravalles, Miravarqueras, Molinao, Moneda, Ochoqui, Osto berde, Pampin, Parada, Pirotegui, Placencia, Portuza, Salinas, San Matet, Sanderdegui, Sius, Siustegui,Sivilia, Sivili, Sornozo, Sustoi chiqui, Tomasenea, Polero o Torrea, Trencher, Uviera, Venta de Herrera, Visason, Zapirain, Zasueta, Zubimusu. Altzako etxeak eta baserriak
[36]
Erreferentzia: 9593
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1733
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako parrokiaren egoerari buruzko informea. /(1 or.)
Oharrak: Argitaratua: GOÑI, José: “Las parroquias de San Sebastián en 1723”, In: BEHSS, 5 (1971), 261-262 orr.. Altza, Arzac, Cassares, Garbuera de Suso, Gordaplat, Hua, Huaque, San Martzial Eliza, Inchaurrondo, Larrardi, Herrerako Kristo Santua. Altzako etxeak eta baserriak
[37]
Erreferentzia: 2603
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1736-09-26
Ezaugarriak: 1736. Altzako auzokidea eta Ibarburu baserriko jabea den Pedro de Ibarburu-k Errenteriako kontzejuari herri-lurretan garoa mozteko baimena eskatzen du, ongarria egiteko. 1 or.
Oharrak: Altzako etxeak eta baserriak
[38]
Erreferentzia: 3598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1755
Ezaugarriak: 1755. Altzako apaiza den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka idatzitako paper anonimoren inguruan egindako ikerketa batzuen autoak. 78 or.
Oharrak: Jose de Arzak salatzen dute, paperaren autore edo bultzatzaile gisa. Ikus MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., “Altzako gizarte tirabirak XVIII. mendean. Gatazka horizontala eta gatazka bertikala”, In Altza, Hautsa Kenduz VII (2003), 12-13 orr.. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 101, 97 r. - 100 r.. Altzako etxeak eta baserriak
[39]
Erreferentzia: 9507
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1757-04-29
Ezaugarriak: Transkripzioa: 1757. Auzia Donostiako parroki elkartuen priore eta eliz kapitulua Altzako San Martzial elizaren bikarioa den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka, kongrua dela-eta, eta beste gai batzuk. 1390, 1396, 1599, 1620, 1621 eta 1624 urteetako dokumentuen kopia. 75 or.
Oharrak: Ahalorde, San Martzial parrokia, Altza, Donostia, Artigas, Casares, Casanau, Sius, Corbuera, Berra, 1390, 1396, 1599, 1620. Altzako etxeak eta baserriak
[40]
Erreferentzia: 9595
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1771-12-07
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juan Antonio de Etxeberria-ren eskabidea Juan Felix de Ibargoien aurka Miraflore baserria eta horren jabetzak direla eta / ( 2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, UCI 1971. Altza, Arzac, Donostia, Miraflores. Altzako etxeak eta baserriak
[41]
Erreferentzia: 1389
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1805
Ezaugarriak: "Mojón en San Marcos que divide Rentería y San Sebastián". 1805
Oharrak: 'Mugarria San Markon, Errenteria eta Donostia artean'. Vargas Ponce. Planoa. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 237 or.. Altzako etxeak eta baserriak
[42]
Erreferentzia: 9598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altza eta Donostiaren artean egondako gorabeherei buruzko auzibidea / (8 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, JD IM 1-18-99. Altza, Bonazategui, Champarrene, donostia, Esparcho, Garciategui, Gomistegui, Yparraguirre, Yrasuenegoya, Lizardi, mugak, Soraburu, Ubavea. Altzako etxeak eta baserriak
[43]
Erreferentzia: 1963
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: 1818. Gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen txostena. Aipatzen diren argudioak, besteak beste, karguen aukeraketa eta Altzako jurisdikzioaren mugak. 26 or.
Oharrak: Azpimarratuta. Fotokopiaz gain, dokumentuaren hustuketa bat ere badago. Ibarburu, Manuel Vicente de. Alkiza, Francisco de. Elizegi, Juan Ignacio. Elizalde, Manuel. Bonasategi (baserria). Espartxo (baserria). Gartziategi (baserria). Gomistegi (baserria). Iparragirre (baserria). Irasuene-goia (baserria). Lizardi (baserria). Soraburu (baserria). Uba-bea (baserria). Herrera (etxe-benta)
[44]
Erreferentzia: 17190
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: Gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen expedientearen azala
Oharrak: A3063 dokumentua ikusi
[45]
Erreferentzia: 17191
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: Altzaren mugaketa, gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen expedientetik aterata. 4. or.
Oharrak: Bonasategi (baserria). Espartxo (baserria). Gartziategi (baserria). Gomistegi (baserria). Iparragirre (baserria). Irasuene-goia (baserria). Lizardi (baserria). Soraburu (baserria). Uba-bea (baserria). Herrera (etxe-benta)
[46]
Erreferentzia: 10917
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1860
Ezaugarriak: Donostiaren jurisdikziopeko eremuaren plano topografikoa. 1860. urte inguruan
Oharrak: "Mapa del Palo" ezizenez ezaguna. Altzako etxeak eta baserriak
[47]
Erreferentzia: 10918
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1861
Ezaugarriak: "Habitantes en la población de Alza. Año 1861"
Oharrak: Altza herriko biztanleak 1861. urtean, "Alza y Astigarraga" liburuaren I. eranskinean argitaratuta (ELEJALDE, FELIX y ERENCHUN, JUAN: Alza y Astigarraga. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1974, 65-68 orr.)
[48]
Erreferentzia: 10920
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1863
Ezaugarriak: Gipuzkoako probintziaren etxeen izendegia: Altza
Oharrak: Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Lurralde Dokumentazio Zerbitzua
[49]
Erreferentzia: 1840
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1894
Ezaugarriak: 1894. urteko Altzako hauteskunde errolda / Donostia: Probintziaren inprimategia, 1894. 8 or.
[50]
Erreferentzia: 9602
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1894
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako hauteskunde errolda / (14 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Foru Aldundia, Probintziaren inprimategia. Altzako etxeak eta baserriak
es | eu
Altzako etxeak eta baserriak
[1]
Erreferentzia: 9506
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1362-07-30
Ezaugarriak: 1362. Martin Gomis-en testamentua transkripzioa, gaskoieraz, eta gaztelaniazko itzulpena
Oharrak: Iturria: Donostiako Udal Artxiboa, San Millan Agiritegia, 308. zenbakia. Argitaratua: BANÚS, J.L.: “Prebostes de San Sebastián. III. Documentos Privados de la familia Engomez”, In Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 7 zbk., Donostia, 1973, 202-208. orr.. Hue, Uba. Altzako etxeak eta baserriak
[2]
Erreferentzia: 9508
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1379-08-02
Ezaugarriak: 1379. Transkripzioa. Donostia eta Hernaniko kontzejuek, justiziek eta gizon-onek 1379. eta 1461. urteetan Urumea aldeko mendi, baso, larre eta uren erabilpenaren inguruan adostutako itunaren kopia baimendua
Oharrak: Iturria: Hernaniko Udal Artxiboa, C-5-I-1-1 Argitaratua: ORELLA UNZUE, J. L., Régimen municipal en Cuipúzcoa en los siglos XIII y XIV, Donostia 1979, 212-217 orr.. Uha, Uba, Urumea, Donostia, Hernani, Artigas, burniolak, Liçardi. Altzako etxeak eta baserriak
[3]
Erreferentzia: 2036
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1390-04-20
Ezaugarriak: 1390. Altzako Artigako biztanleek, Estibaosko zelaian bildurik, Santa Maria eta San Bizente elizetako bikarioei baimena eskatzen diote San Martzial eliza eraikitzeko. Gotzaiaren baimena aurkezten dute. 5 o.
Oharrak: Fotokopia makinaz idatzia; lan handiago baten zatia. Gotzaiaren lizentzia latinez dago. Parrokia. Dibinieta, Juan Ibañez. Durango, Juan. Durango, Martin. Berra, Juan. Lalana, Sancho. Lalana, Rodrigo. Lalana, Martín. Casares, Pedro. Castañeda, Juan. Eraso, Martín. Aterra y Berdura, Juan. Casanao, Miguel. Luzuriaga, Juan. Luzuriaga, Juan Perez. Altzako etxeak eta baserriak
[4]
Erreferentzia: 9511
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1425-11-12
Ezaugarriak: 1425. Transkripzioa. Errenteriaren eta Murgia leinuko Jaunen (Astigarraga) arteko jurisdikziopeko mugen transakziorako eta mugarriztatzeko eskritura
Oharrak: Iturria: Errenteriako Udal Artxiboa, B/1/1/20. Argitaratua: CRESPO, M.A.; CRUZ, J.R.; GOMEZ, J.M., Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I., Donostia, 1991, 147-158 orr.. Errenteria, mugak, Murguía, Astigarraga, Alviçungo, Txipres. Altzako etxeak eta baserriak
[5]
Erreferentzia: 9513
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1448-04-10
Ezaugarriak: 1448. Transkripzioa. Esteban de Landaguibel-ek, Hondarribiako auzokidea, “molino nuevo de Alça” errotaren jabetzan duen erdia, beste erdiaren jabe den San Bartolome komentuari saltzen dio. (1448-04-10)
Oharrak: Iturria: San Bartolome Komentuko Artxiboa, P. 47. Argitaratua: LARRAÑAGA M.; LEMA, J.A., Colección de documentos medievales del convento de San Bartolomé (San Sebastián) (1250-1515). Donostia, 1995, 98-100 orr.. Errota, Altza, Molinao, Pasaiako Portua. Altzako etxeak eta baserriak
[6]
Erreferentzia: 9517
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1465-08-18
Ezaugarriak: 1465. Transkripzioa. Ganadua zaintzeko estatutuak eta ordenantzak, Donostiako kontzejuak Altzako unibertsitateari emanak
Oharrak: Iturria: Valladolideko Kantzilaritzaren Artxibo Erreala, Pl. Civiles, Quevedo C 446-2 Argitaratua: MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., Altza: de los cubilares al concejo. Altza, 1996, 39-41 orr.. Aduriz, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Arnabirao, Arriaga, Arzac, Berra, Carboera, Casanova, Casares, Darieta, Estibaos, Fayet, Galardi, Jarramina, Lizardi, Mercader, Miraballes, Mirasun, Parada, Pollón. Altzako etxeak eta baserriak
[7]
Erreferentzia: 956
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1467
Ezaugarriak: 1467. Donostia eta Hernaniko kontzejuek, justiziek eta gizon-onek 1379. eta 1461. urteetan adostutako itunaren kopia baimendua. 92 or.
Oharrak: Lehenengoan, Hernaniko auzokideek eta biztanleek zin egiten dute eta Donostiakoek onartzen dute haien artean auzokidetasun ona eta leiala egitea, Urumeako Haranako jabeak direnez, bi hirietako auzokideei baimena ematen diete haran horretan nahi duten burdinola egiteko, eta askatasun osoz mendi horiek erabiltzeko, baita larreak eta bertan dagoen egurra ere, eta bertan egingo den burdina aipatutako hirietara eramatea agintzen dute, espetxeratzeko zigorraren azpian, eta auzokideak ez direnak hirien baimenik gabe egiten badut, baldintza berberetan izango da, kontzeju bien auzokideak egiten badira. Besteetan esaten da aurreko garaietan auzi asko egin zirela, istiluak eta gerra giroan egindako jendeen elkarteratzeak, bi hiriei Urumeako Haraneko mendien ustiapenean eta erabileran kalte handiak eginez. Horiek geldiarazteko, zera erabakitzen da: 1379. urtean emandako legea indarrean dagoenez, bi kontzejuen jabetza betiko babespean uztea, bakoitzari dagozkion proportzioetan, 6 Donostiarentzat eta y 4 Hernanirentzat, Epeleko eremua 2 zatitan banatuz, Landarbaso izena duena Donostiarentzat eta Epelsaeza izenekoa Hernanirentzat. Gainera 5 herri lur gordetzen dira Donostia eta Hernani hirientzat, eta gainontzekoak libre; modu horretan, olagizonek erabili ahal izando zuten. Lur eremu horien mugarriketa hitzartutako klausulen arabera egin zen. Altzako etxeak eta baserriak
[8]
Erreferentzia: 9522
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1490-09-27
Ezaugarriak: 1490. Transkripzioa. Laguras baserriaren jabetzari buruzko auziaren epai betearazlea. (1490-09-27)
Oharrak: Auzia, Donostia, Laguras. Miguel de Goyaz, Juan de Goyaz, Pelegrín de Laguras Iturria: VKAE, Registro de Reales Ejecutorias. L 31/11 (SM). Altzako etxeak eta baserriak
[9]
Erreferentzia: 9529
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1501-01-01
Ezaugarriak: 1501. Transkripzioa. Sorieta mendiaren itzultzea, Pelegrin de Laguras-en eta bere arrebak Catalina eta Maria Juan de Laguras-en arteko auzian. (1501-01-01 / 1503-12-31)
Oharrak: Auzia, Laguras, Soryeta, Lizardi, Parada, Arnaovidao, Garro. Altzako etxeak eta baserriak
[10]
Erreferentzia: 9530
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1512-15-10
Ezaugarriak: 1512. Transkripzioa. Sancha de Olazabal-ek eta haren semea Juan Bono de Durango-k, Herrerako errotaren jabeak, Alonso Torres-i auzia jartzen diote Argallo izeneko lekuan errota bat eraikitzeagatik
Oharrak: Auzia, Alça, Argallo, Carbuera (Garbera), Floresta (Julimasene), Garro, Herrerako errota, Lizardi, Mirasun, Unsalo. Altzako etxeak eta baserriak
[11]
Erreferentzia: 372
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1516-09-18
Ezaugarriak: 1516. Petri Martinez de Estibaos eta Martin de Casares-en arteko auzia, Amoeder sagastiko mugarriak direla eta. 4 or.
Oharrak: Valladolideko Erret Kantzelaritzako Artxiboa, Reales Ejecutorias, C 312/17. Petri Martínez-ek Martin de Casares salatzen du arrazoi honengatik: "(había) sacado los mojones (de una tierra manzanal llamada Amoreheder) los quales pidio se tornasen", eta berenganatutako lursaila itzultzea eskatzen du. Aurreneko sententziak Casares zigortu zuen mugarriak jatorrizko lekuan jartzera, eta honek apelazioa jarri zuen. Amoeder (Amueder / Amoreder) lursaila Pedro de Estibaus-ek erosi zion Martin de Casares-i XV. mende amaieran, eta Domingo de Estibaus-ek, bere semeak sagasti bat landatu zuen bertan. Altzako etxeak eta baserriak
[12]
Erreferentzia: 9531
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1523-05-20
Ezaugarriak: 1523. Transkripzioa. Juanes de Txipres Miguel Sanchez de Fayete-ren eta auzikideen aurka, arbolen mozketa dela eta
Oharrak: Auzia, Aduriz, Alamurua, Altza, Arriaga, Errotaberria, Fayete, Haranaga, Mercader, Txipres. Domingo de Aduriz, Juan Perez de Arriaga, Juanes de Mercader. Altzako etxeak eta baserriak
[13]
Erreferentzia: 9534
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1527-11-27
Ezaugarriak: 1527. Transkripzioa. Donostiako auzokidea eta Altzako biztanlea den Juan de Merkaderek Donostiako auzobidea den Pelegrin de Arpideri Oyancho izeneko sagasti bat saltzen dio (1 or.)
Oharrak: Auzia, Alça, Arpide, Mercader, Oyancho, sagasti. Altzako etxeak eta baserriak
[14]
Erreferentzia: 9535
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531
Ezaugarriak: Transkripzioa: Joanes de Merkader Pelegrin de Arpide-ren aurka Oyancho izeneneko sagastiaren salmenta dela eta
Oharrak: Auzia, Alça, Arpide, Mercader, Merkear, Oyancho, sagastia. Altzako etxeak eta baserriak
[15]
Erreferentzia: 9536
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531-03-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Pedimento de Pelegrín de Arpide contra Joanes Mercader sobre la vnta de un manzanal / (2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, MCI 37. Auzia, Altza, Arnaobidao, Arpide, La Carbonera, Garbera, Larrachao, Larratxo, Merkader, Merkear, Miraballes, Milles, Oyancho, sagastia. Altzako etxeak eta baserriak
[16]
Erreferentzia: 9537
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1531-09-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Domenja de Gamboa, viuda del bachiller Amado Gomez de Montaot y Lorenzo de Montaot vende a Miguel de Santiago un pezado de tierra en la casería de Hua por 1132 rs ante Agustín de Asua. San Sebastián a 30 de agosto de 1970 / (1 or.)
Oharrak: San Milian eta Vistalegre markesaren Artxiboa, caja 63 nº 486. Engomez, Hua, Laguras, Labeas, Urumea, Zamarra, San Millán. Altzako etxeak eta baserriak
[17]
Erreferentzia: 9538
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1535-10-25
Ezaugarriak: Transkripzioa: Sancho de Larrina eta Ana de Laguras senar-emazteek Berastegui lizentziatuari eta beste kideei Sorroeta mendia saltzen diete. (1535-10-25)
Oharrak: San Millan Agiritegia, 63. kutxa, 490. zenbakia. Aduriz, Altza, Arnavidau, Arnaobidao, Floresta, Gomeztegui, Gomistegi, Hoa, Laguras, Labeas, Landaros, Lizardiandi, LIzardichiqui, Martinbone, Miravalles, Mirrall, Moneda, Parada, Pollon, Pordeplat, Sorroeta, Sosote. Altzako etxeak eta baserriak
[18]
Erreferentzia: 9539
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1537-08-21
Ezaugarriak: Transkripzioa: Pedro de Artola-k eta Juanes de Hernabidao-k Domingo de Aranburu eta Juanes de Goyaz epaile-erabakitzaile izendatzen dituzte Castin izeneko lursailaren mugarrien inguruan daukaten auzian
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, CO MCI 179. Auzia, sententzia, Aduriz, Alza, Arçaque, Artiga, Kastillun (Castin), Hernaobidao, Molinao. Altzako etxeak eta baserriak
[19]
Erreferentzia: 9544
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1545-11-05
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juanot de Villaviciosa, Pedro de Matet eta Isabela de Zabalaga gizon-adereak Juan Martinez de Verastegui lizentzituari Martín Bono baserria saltzen diote 350 urrezko dukaten truke
Oharrak: Arriaga, Gomiztegui, Martinbono. Altzako etxeak eta baserriak
[20]
Erreferentzia: 9546
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1553-02-02
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako auzokideen ahalorde-gutuna Valladolideko Kantzilaritzan ordezkatuak izateko derramak, alkabalak eta zentsoak banatzearen gainean Donostiaren aurka ezarritako auzian
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, Altzaren agiriak, 6. dok.. Auzia, Aduriz, Apuestategui, Arriaga, Arzac, Carbuera, Corvuera de Yusso, Casanoveta, Casanao, Casares, Fayete, Hernaobidao, Aranaobidao, Ylarradi, Labayen, Larriaga, Martinnun, Martillun, Miravalles, Miravini, Plazaola, Roncesvalles, Seus, Siusus, Vorno, Çapirain. Altzako etxeak eta baserriak
[21]
Erreferentzia: 9548
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1554
Ezaugarriak: Transkripzioa: Mendiko bideak ixteagatik jarritako auzia. Juan Lopez de Agirre, Nicolas de Plazaola-ren eta Catalina de Arnaobidao-ren aurka. (1554-1566)
Oharrak: Valladolideko Kantzilaritzaren Artxibo Erreala, Escribanía Alonso Rodríguez, Pleitos Fenecidos, C 790/2 L 141. Auzia, Algarbe, Arriaga, Arzac, Carbonera, Garbera, Chipres, Ernaovidao, Garro, Guruçeaga, Herrera, Hua, Laguras, Larrea, Larrechoa, Larratxo, Liçardi, Miraballes, Mirasun, Oyanchoa, Plazaola, Portdeplat, San Marcial eliza, Sorroeta. Altzako etxeak eta baserriak
[22]
Erreferentzia: 9547
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1555-10-26
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altza, Ibaeta eta Artigako unibertsitateek Donostiako kontzejuaren aurka jarritako auziaren gutun betearazlea, soldaduak ordaintzeko derramen exentzioa dela eta /(9orr.)
Oharrak: Altzaren agiriak, 6. dok.. Auzia, Aduriz, Apuestategui, Arriaga, Arzac, Carbuera, Corvuera de Yusso, Casanoveta, Casares, Fayete, Hernaobidao, Ylarradi, Labayen, Larriaga, Martinnun, Miravalles, Miravini, Plazaola, Roncesvalles, Seus, Siusus, Vorno, Çapirain. Altzako etxeak eta baserriak
[23]
Erreferentzia: 9552
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1561
Ezaugarriak: Transkripzioa: Joanes de Arnaobidao eta Joanes de Arzac-en arteko auzia, Castellon izeneko sagastiaren inguruan. / (6 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, CO MCI 179. Aduriz, Alza, Arnaobidao, Arriaga, Arzac, Casares, Casanueba, Castellón, Castil o Gaztelin, Donostia, Kastilun, Larraerdi, Mirasun, Molinao, Pasaia, Sius. Altzako etxeak eta baserriak
[24]
Erreferentzia: 9555
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1568-04-08
Ezaugarriak: Transkripzioa: Donostiako kontzejuaren eta podabinen arteko hitzarmena. / (2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, SM-ISM SS 43-2. Argitaratua: Publ.: ARAGÓN, Alvaro: “Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián” In BEHSS 33 (1999), 27-30 orr.. Aduriz, Fajet, Luscando, Parada. Altzako etxeak eta baserriak
[25]
Erreferentzia: 9559
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1579-07-15
Ezaugarriak: Transkripzioa: Maria Perez de Berasteguiren testamentua. / (1 or.)
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, San Millan Agiritegia, 19. kutxa, 58. zenbakia. Arnaobidao, Berastegui, Marijuandegui (edo Zelailuze), plazaola, Zarrautako errota, Sarrauta, Sarroeta. Altzako etxeak eta baserriak
[26]
Erreferentzia: 9562
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1581-08-12
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juan de Celarain-ek Miguel de Oquendo kapitainari Sarruetan dituen etxea, tolarea eta sagastiak saltzen dizkio. / (1 or.)
Oharrak: Donostiako Udal Artxibo Historikoa, San Millan Agiritegia, 64. kutxa, 530. zenbakia errotak, Hurumea, sagastiak, Sarrauta, Sarrueta. Altzako etxeak eta baserriak
[27]
Erreferentzia: 3195
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1584-03-12
Ezaugarriak: 1584. Tolosako auzokidea den Pedro de Mendizorrotz-ek emandako 600.000 marabedikok zentsoa, Martin de Mendiola donostiarraren eta kontsorteen alde. 6 or.
Oharrak: Hipotekaturiko ondareen artean Marrus ("Marroz") baserria dago, Martin Arano de Balenzegi-rena. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 87, 109 r.- 111 v. Altzako etxeak eta baserriak
[28]
Erreferentzia: 9566
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1596
Ezaugarriak: Transkripzioa: Maria Velez de Santander-ek bere senarra Pedro Grez-i emandako ahalorde agiria zentso bat erosi ahal izan dezan. / (1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 101. Ayenas, Barberotegui, Barereas, Hurumea, La Herrera, Luscando, Mirall, Santandertegui. Altzako etxeak eta baserriak
[29]
Erreferentzia: 9570
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1597
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juanes de Iriarte-k emandako zentsoa Catalina de Laborda-ren eta haren alaba Francisca de Santiago-ren alde. / ( 1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 102. Algarbe, Ynsaurrondo, Liçardi. Altzako etxeak eta baserriak
[30]
Erreferentzia: 9571
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1597
Ezaugarriak: Transkripzioa: Tolosako San Frantzisko komentuak emandako zentsoa Pedro de Carbuera-ren eta haren emaztea Maria Perez de Lizardi-ren alde. / (1 or.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, PT 102. Algarbe, Alça, Carbuera, Ynsaurrondo, Liçardi, Marroz, Marticochotegui, Sarategui. Altzako etxeak eta baserriak
[31]
Erreferentzia: 9579
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1620-09-04
Ezaugarriak: Transkripzioa: Concordia del 4 de septiembre de 1620 / ( 1 or.)
Oharrak: Aduriz, Alza, Arriaga, Arzac, Iglesia San Marcial. Altzako etxeak eta baserriak
[32]
Erreferentzia: 9586
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1635-07-01
Ezaugarriak: Altzako auzokide eta bizilagunen alardea. Parte hartzen dutenen taula
Oharrak: Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa, San Martzial parrokia (Altza), Kontu Liburua, 1. Alarde, Acular, Aduriz, Alamulia, Algarbe, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Antondegui, Argollón, Arnaobidao, Artola, Arçac, Arzac de Yusso, Arriagachipi, Ayet, Ayngelu, Berra, Bonaçategui, Buenabentura, Burcaiz, Buscando, Carbuera de Juso, cassanueba, Cassares, Castillun, Catalinachorena, Catalinarena, Cornoca, Chapinena, Chipres, Echecho, Eguzquiça, Errera, Estibaos, Garro, Garrostegui, Gomiztegui, Hua, Huace, Iglesia San Marcial, Yllarradi, Yparraguirre, Yturrayndegui, Joanarena, Joanchorena, Lagueras, Larrachao, Larrerdi, Liçardi, Liçarrategui, Marijoandegui, Marimiranda, Marroz, Martinotegui, Martinun, Mercader, Molinao,Miraballes, Miranda, Mirandaburu, Mirasun, Moneda, Oloçaga, Papin, Pelegrinena, Pirotegui, Plazencia, Pollon, Portdeplat, Portua, San Sebastián, Satuategui, Sius, Siustegui, Sostón, Susuategui, Tapia,Tomasena, Torrea, Ubegui, Çapirayn, Çubicalea. Altzako etxeak eta baserriak
[33]
Erreferentzia: 9587
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1635-07-01
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako auzokide eta bizilagunen alardea. / ( 2 orr.)
Oharrak: Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa, San Martzial parrokia (Altza), Kontu Liburua, 1. Alarde, Acular, Adariz, Aduriz, Alamulia, Algarbe, Alça, Amoeder (Amoreder, Amueder), Antondegui, Argollón, Arnabidao, Artola, Arçac, Arzac de Yusso, Arriagachipi, Ayet, Ayngelu, Berra, Bonaçategui, Buenabentura, Burcaiz, Buscando, Carbuera de Jusso, cassanueba, Cassares, Castillun, Catalinachorena, Catalinarena, Cornoca, Chapinena, Chipres, Echecho, Eguzquiça, Errera, Estibaos, Garro, Garrostegui, Gomiztegui, Hua, Huace, Iglesia San Marcial, Yllarradi, Yparraguirre, Yturayndegui, Yturrieta, Joanarena, Joanchorena, La Punta, Laguras, Larrachao, Larrerdi, Liçardi, Liçarrategui, Marijoandegui, Marimiranda, Marroz, Martinotegui, Martinun, Mercader, Molinao,Miraballes, Miranda, Mirandaburu, Mirasun, Moneda, Oloçaga, Papin, Pelegrinena, Pirotegui, Plazencia, Pollon, Portdeplat, Portua, San Sebastián, Satuategui, Sius, Siustegui, Sostón, Sasuategui, Tapia,Tomasena, Torrea, Ubegui, Çapirayn, Çubicalea. Altzako etxeak eta baserriak
[34]
Erreferentzia: 4311
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: 1719. Berwick-eko dukeak 1719ko Donostiako setioan eragindako kalteen ebaluazioa egiteko ahalorde agiria, Altzako barrutia barne. 77 or.
Oharrak: Dokumentuaren transkripzio osoa: B.E.H.S.S., 36. zbkia. (2002), 185-206. Altzako etxeak eta baserriak
[35]
Erreferentzia: 9589
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1719
Ezaugarriak: Transkripzioa: Berwick-eko dukeak Donostiaren setioan egindako kalteak ebaluatzeko ahalmen ordea. / (7 pp.)
Oharrak: Irungo Udal Artxiboa, E-5-III, 1,1 Argitaratua: TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: San Sebastián 1719: Asedio del duque de Berwick. Dr. Camino, 2002, 193-206 orr.. Acular, Aduriz, Aguinaga, Aienas, Alamulia, Alapunta, Algarve, Amoeder (Amoreder, Amueder), Araneder, Aingelu, Antondegui, Arancivia, Arteaga, Artolategui, Arzaque, Arzaquechiqui, Arriaga, Arroa, Avernat, Bagoia, Beraculla, Berra, Bonasategui, Borda, Campichos, Candelamar, Casanova, Casares, Castillun, Catalinchorena, Chapinarena, Chavalorena, Chipres, Churdinarena, Darieta, Echeverri, Elizondo, Retiro, Escalantegui, Estibao, Federorena, Galantarena, Garbera de Yusso, Garcitegui, Garrotegui, Gaztelurena, Gomeztegui, Guardaplata, Hernavide, Huba, Iglesia San Marcial, Illarradi, Illumbe, Inchaurrondo, Iparraguirre, Irasmorenea, Ituios (Estibaus), Juanachorenacoao, Juanarena, Julianmas, Laduras, Laterorena, Larrachorena,Larrachau, Larrerdia, Lazunenea, Lizarrategui, Madachocoa, Marijuandegui, Martiategui, Martillun, Martín Bona, Marus, Mateo, Miracruz, Miraflores, Miranda de Yusso, Mirandaburu, Miravalles, Miravarqueras, Molinao, Moneda, Ochoqui, Osto berde, Pampin, Parada, Pirotegui, Placencia, Portuza, Salinas, San Matet, Sanderdegui, Sius, Siustegui,Sivilia, Sivili, Sornozo, Sustoi chiqui, Tomasenea, Polero o Torrea, Trencher, Uviera, Venta de Herrera, Visason, Zapirain, Zasueta, Zubimusu. Altzako etxeak eta baserriak
[36]
Erreferentzia: 9593
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1733
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako parrokiaren egoerari buruzko informea. /(1 or.)
Oharrak: Argitaratua: GOÑI, José: “Las parroquias de San Sebastián en 1723”, In: BEHSS, 5 (1971), 261-262 orr.. Altza, Arzac, Cassares, Garbuera de Suso, Gordaplat, Hua, Huaque, San Martzial Eliza, Inchaurrondo, Larrardi, Herrerako Kristo Santua. Altzako etxeak eta baserriak
[37]
Erreferentzia: 2603
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1736-09-26
Ezaugarriak: 1736. Altzako auzokidea eta Ibarburu baserriko jabea den Pedro de Ibarburu-k Errenteriako kontzejuari herri-lurretan garoa mozteko baimena eskatzen du, ongarria egiteko. 1 or.
Oharrak: Altzako etxeak eta baserriak
[38]
Erreferentzia: 3598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1755
Ezaugarriak: 1755. Altzako apaiza den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka idatzitako paper anonimoren inguruan egindako ikerketa batzuen autoak. 78 or.
Oharrak: Jose de Arzak salatzen dute, paperaren autore edo bultzatzaile gisa. Ikus MORA, J.C.; ZAPIRAIN, D., “Altzako gizarte tirabirak XVIII. mendean. Gatazka horizontala eta gatazka bertikala”, In Altza, Hautsa Kenduz VII (2003), 12-13 orr.. Gipuzkoako Agiritegi Orokorra. PT 101, 97 r. - 100 r.. Altzako etxeak eta baserriak
[39]
Erreferentzia: 9507
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1757-04-29
Ezaugarriak: Transkripzioa: 1757. Auzia Donostiako parroki elkartuen priore eta eliz kapitulua Altzako San Martzial elizaren bikarioa den Santiago Joaquin de Larreandi-ren aurka, kongrua dela-eta, eta beste gai batzuk. 1390, 1396, 1599, 1620, 1621 eta 1624 urteetako dokumentuen kopia. 75 or.
Oharrak: Ahalorde, San Martzial parrokia, Altza, Donostia, Artigas, Casares, Casanau, Sius, Corbuera, Berra, 1390, 1396, 1599, 1620. Altzako etxeak eta baserriak
[40]
Erreferentzia: 9595
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1771-12-07
Ezaugarriak: Transkripzioa: Juan Antonio de Etxeberria-ren eskabidea Juan Felix de Ibargoien aurka Miraflore baserria eta horren jabetzak direla eta / ( 2 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, UCI 1971. Altza, Arzac, Donostia, Miraflores. Altzako etxeak eta baserriak
[41]
Erreferentzia: 1389
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1805
Ezaugarriak: "Mojón en San Marcos que divide Rentería y San Sebastián". 1805
Oharrak: 'Mugarria San Markon, Errenteria eta Donostia artean'. Vargas Ponce. Planoa. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 237 or.. Altzako etxeak eta baserriak
[42]
Erreferentzia: 9598
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altza eta Donostiaren artean egondako gorabeherei buruzko auzibidea / (8 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra, JD IM 1-18-99. Altza, Bonazategui, Champarrene, donostia, Esparcho, Garciategui, Gomistegui, Yparraguirre, Yrasuenegoya, Lizardi, mugak, Soraburu, Ubavea. Altzako etxeak eta baserriak
[43]
Erreferentzia: 1963
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: 1818. Gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen txostena. Aipatzen diren argudioak, besteak beste, karguen aukeraketa eta Altzako jurisdikzioaren mugak. 26 or.
Oharrak: Azpimarratuta. Fotokopiaz gain, dokumentuaren hustuketa bat ere badago. Ibarburu, Manuel Vicente de. Alkiza, Francisco de. Elizegi, Juan Ignacio. Elizalde, Manuel. Bonasategi (baserria). Espartxo (baserria). Gartziategi (baserria). Gomistegi (baserria). Iparragirre (baserria). Irasuene-goia (baserria). Lizardi (baserria). Soraburu (baserria). Uba-bea (baserria). Herrera (etxe-benta)
[44]
Erreferentzia: 17190
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: Gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen expedientearen azala
Oharrak: A3063 dokumentua ikusi
[45]
Erreferentzia: 17191
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1818-08-30
Ezaugarriak: Altzaren mugaketa, gobernu eta administrazio gaietan Donostia eta Altzaren arteko desadostasunak jasotzen duen expedientetik aterata. 4. or.
Oharrak: Bonasategi (baserria). Espartxo (baserria). Gartziategi (baserria). Gomistegi (baserria). Iparragirre (baserria). Irasuene-goia (baserria). Lizardi (baserria). Soraburu (baserria). Uba-bea (baserria). Herrera (etxe-benta)
[46]
Erreferentzia: 10917
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1860
Ezaugarriak: Donostiaren jurisdikziopeko eremuaren plano topografikoa. 1860. urte inguruan
Oharrak: "Mapa del Palo" ezizenez ezaguna. Altzako etxeak eta baserriak
[47]
Erreferentzia: 10918
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1861
Ezaugarriak: "Habitantes en la población de Alza. Año 1861"
Oharrak: Altza herriko biztanleak 1861. urtean, "Alza y Astigarraga" liburuaren I. eranskinean argitaratuta (ELEJALDE, FELIX y ERENCHUN, JUAN: Alza y Astigarraga. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1974, 65-68 orr.)
[48]
Erreferentzia: 10920
Dokumentu mota: Kartografia       Data: 1863
Ezaugarriak: Gipuzkoako probintziaren etxeen izendegia: Altza
Oharrak: Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Lurralde Dokumentazio Zerbitzua
[49]
Erreferentzia: 1840
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1894
Ezaugarriak: 1894. urteko Altzako hauteskunde errolda / Donostia: Probintziaren inprimategia, 1894. 8 or.
[50]
Erreferentzia: 9602
Dokumentu mota: Artxibo-dokumentua       Data: 1894
Ezaugarriak: Transkripzioa: Altzako hauteskunde errolda / (14 orr.)
Oharrak: Gipuzkoako Foru Aldundia, Probintziaren inprimategia. Altzako etxeak eta baserriak

aurkezpena

Hauxe da proiektua...
(Italo Calvino)


Altzako
Historia Mintegia

kontaktua


Creative Commons Lizentzia