PDFa ikusi
[1.244 Kb]
Erreferentzia: 18719
Data: 1936-06-16
Dokumentu mota: Prentsa
Euskarri mota: Artxibo digitala
Hizkuntza: Gaztelania
Iturria: Ion Urrestarazu Parada
Ezaugarriak: "EDERKIA. Txiŕita Bertsolariya" / La Voz de Guipúzcoa, 4. or.
Oharrak: "Oraindik egun gutxi dala irakuri nituen pozez izpeŕkingi ontan beŕtan "Otarbe" jaunak euskera gaŕbi ta edeŕean idatzitako beŕi batzuek gure "Txiŕita" ospetsuaz, eta oŕduan bururatu zitzaidan aspaldi beŕtsolariyak berak edestu edo kontatutako geŕtaera bar. Aspaldi, bai, zoritxaŕez, zeŕgatik oŕduan mutiľ gazte eta liraña nitzan eta oraiñ auretua aŕkitzen naiz. Oŕtatik igaŕiko dezute geŕtaera gauŕ goizekoa ezdala. "Txiŕita", Ernanin jaioa bazan ere, oso gaztetan bere guraso eta senideakin Eŕenderira bizitzera etoŕi zan, San Maŕcos izendatzen dan mendi edeŕaren oñian aŕkitzen dan baseŕi "Txiŕita" deitzen zaionera. Oŕegatik Joxe Mañuel Lujambio izandu da ezaguna baseŕi oren izena izengoiti bezela duela. "Txirita" aŕgiña zan eta denbora aietan ere, oraingoetan ezik, aŕgintzarako baño aŕgiñak etxe inguruan egoteko egualdi obiak izaten ziran maizko. Ala, beiñ, eŕdipuŕdiko eguna zan eta nere lagun batekin joan beaŕ izandu nuen, egiteko batez, baseŕi aŕen auŕetik eta an ikusi genuen gure bertsolariya babeŕun baratz baten inguran. —Jaungoikoak egun on dizula, Joxe Mañuel, ¿etxe aldi? —Ala dizutela zueri ere. Bai, gauŕ ere lanerako baño etxe inguruan egoteko giro obia dago ta ementzen nabiľ bare biľa. —¿Bare biľa? ¿Zer dala ta? —Gizona, ezin dugu burutu, babeŕun dena ondatu digute iya. Auxen da komeriya. Guk zeŕbait egiñ nai eta oiek egiñ baño len jateen digute aŕapatzen duten guziya. ¡Ezin liteke oŕela iraun! Lengo goiz batean, denbora txaŕa zan lanerako, etoŕi nitzan onera, eta ¡jaunak, ura bare piľa! Ez dakit zenbateri kendu nion biziya. Geienatxea, bañan bazan bat gizen, mardul, aundiya. Ura izando zan noski beste guzien ama. Gaŕbitasun edeŕ egin nuen goiz aŕtan. Andik iru edo lau egunera beste giratxo bat egiŕ nuen eta oŕ topatzen det beste bare guri aundi edeŕ bat. Ura izango zan, nere uztez, len iľ nituen bare txe aien aita. Aseŕe biziyan, jaŕi nitzan beste ume piľen bat aŕkitu beaŕ ote nuen ustian, baña hazteŕ guziyetan ibiľi aŕen etzan besterik ageri. Jaŕi nitzaion begira eta bota nion beŕtsotxo au, nere birikak zuten indaŕ guztiyakin, inguruetako bare denak entzun zezaten: Deabŕuaren gisako bare adaŕduna nola tŕatatu dezu baŕt nere babeŕuna; lengo egun batean iľ nizun laguna geroztik emen zabilz tŕiste alaŕguna jo-ta botako zaitut sasiyan baŕuna. Eta esan ta egiñ, atzapaŕ aundi onekin jota leŕdakatu nuen eta oŕ joan ziran aidian gure barearen... txeŕmoni guziyak. Nonbait oŕduan emen inguruan aŕkitzen ziran bare denak batzaŕen bat egiñ zuten eta apaiľe edo juez onen zoŕoztasunaz ikaratu eta denak emendik aienatuak izan beaŕ dute, bada geroztik bat bakaŕik ere ez da azaltzen. Eta nere aseŕe biziyari ezkeŕak, uste det babeŕun puskatxo bat bilduko degula auŕten eta gauŕ bezelako egun txaŕetan irabazi piderik ez danian, atsegiñ izango degu goiko sapai edo ganbara oŕtan babeŕun pila bat izatea. Beintzat goserik ez degu izango, eltzekaririk gabe ez geralako aŕkituko eta gañerako bizitzeko beaŕ diran gauzak gure Jaungoikoak bialduko aldizkigu. Ni beñopiñ siniste oŕtan nago. —Ederki, ederki, Joxe Mañuel, egiñ bada gogoŕ bareari eta egun on bat igaro. —Ala berian ,jaunak eta ondo juan. EATAR-ek."
Sortak: La Voz de Guipúzcoa 1936
 
Iruzkinak / Zuzenketak
es | eu
PDFa ikusi
[1.244 Kb]
Erreferentzia: 18719
Data: 1936-06-16
Dokumentu mota: Prentsa
Euskarri mota: Artxibo digitala
Hizkuntza: Gaztelania
Iturria: Ion Urrestarazu Parada
Ezaugarriak: "EDERKIA. Txiŕita Bertsolariya" / La Voz de Guipúzcoa, 4. or.
Oharrak: "Oraindik egun gutxi dala irakuri nituen pozez izpeŕkingi ontan beŕtan "Otarbe" jaunak euskera gaŕbi ta edeŕean idatzitako beŕi batzuek gure "Txiŕita" ospetsuaz, eta oŕduan bururatu zitzaidan aspaldi beŕtsolariyak berak edestu edo kontatutako geŕtaera bar. Aspaldi, bai, zoritxaŕez, zeŕgatik oŕduan mutiľ gazte eta liraña nitzan eta oraiñ auretua aŕkitzen naiz. Oŕtatik igaŕiko dezute geŕtaera gauŕ goizekoa ezdala. "Txiŕita", Ernanin jaioa bazan ere, oso gaztetan bere guraso eta senideakin Eŕenderira bizitzera etoŕi zan, San Maŕcos izendatzen dan mendi edeŕaren oñian aŕkitzen dan baseŕi "Txiŕita" deitzen zaionera. Oŕegatik Joxe Mañuel Lujambio izandu da ezaguna baseŕi oren izena izengoiti bezela duela. "Txirita" aŕgiña zan eta denbora aietan ere, oraingoetan ezik, aŕgintzarako baño aŕgiñak etxe inguruan egoteko egualdi obiak izaten ziran maizko. Ala, beiñ, eŕdipuŕdiko eguna zan eta nere lagun batekin joan beaŕ izandu nuen, egiteko batez, baseŕi aŕen auŕetik eta an ikusi genuen gure bertsolariya babeŕun baratz baten inguran. —Jaungoikoak egun on dizula, Joxe Mañuel, ¿etxe aldi? —Ala dizutela zueri ere. Bai, gauŕ ere lanerako baño etxe inguruan egoteko giro obia dago ta ementzen nabiľ bare biľa. —¿Bare biľa? ¿Zer dala ta? —Gizona, ezin dugu burutu, babeŕun dena ondatu digute iya. Auxen da komeriya. Guk zeŕbait egiñ nai eta oiek egiñ baño len jateen digute aŕapatzen duten guziya. ¡Ezin liteke oŕela iraun! Lengo goiz batean, denbora txaŕa zan lanerako, etoŕi nitzan onera, eta ¡jaunak, ura bare piľa! Ez dakit zenbateri kendu nion biziya. Geienatxea, bañan bazan bat gizen, mardul, aundiya. Ura izando zan noski beste guzien ama. Gaŕbitasun edeŕ egin nuen goiz aŕtan. Andik iru edo lau egunera beste giratxo bat egiŕ nuen eta oŕ topatzen det beste bare guri aundi edeŕ bat. Ura izango zan, nere uztez, len iľ nituen bare txe aien aita. Aseŕe biziyan, jaŕi nitzan beste ume piľen bat aŕkitu beaŕ ote nuen ustian, baña hazteŕ guziyetan ibiľi aŕen etzan besterik ageri. Jaŕi nitzaion begira eta bota nion beŕtsotxo au, nere birikak zuten indaŕ guztiyakin, inguruetako bare denak entzun zezaten: Deabŕuaren gisako bare adaŕduna nola tŕatatu dezu baŕt nere babeŕuna; lengo egun batean iľ nizun laguna geroztik emen zabilz tŕiste alaŕguna jo-ta botako zaitut sasiyan baŕuna. Eta esan ta egiñ, atzapaŕ aundi onekin jota leŕdakatu nuen eta oŕ joan ziran aidian gure barearen... txeŕmoni guziyak. Nonbait oŕduan emen inguruan aŕkitzen ziran bare denak batzaŕen bat egiñ zuten eta apaiľe edo juez onen zoŕoztasunaz ikaratu eta denak emendik aienatuak izan beaŕ dute, bada geroztik bat bakaŕik ere ez da azaltzen. Eta nere aseŕe biziyari ezkeŕak, uste det babeŕun puskatxo bat bilduko degula auŕten eta gauŕ bezelako egun txaŕetan irabazi piderik ez danian, atsegiñ izango degu goiko sapai edo ganbara oŕtan babeŕun pila bat izatea. Beintzat goserik ez degu izango, eltzekaririk gabe ez geralako aŕkituko eta gañerako bizitzeko beaŕ diran gauzak gure Jaungoikoak bialduko aldizkigu. Ni beñopiñ siniste oŕtan nago. —Ederki, ederki, Joxe Mañuel, egiñ bada gogoŕ bareari eta egun on bat igaro. —Ala berian ,jaunak eta ondo juan. EATAR-ek."
Sortak: La Voz de Guipúzcoa 1936
 
Iruzkinak / Zuzenketak

aurkezpena

Hauxe da proiektua...
(Italo Calvino)


Altzako
Historia Mintegia


kontaktua


Creative Commons Lizentzia